Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Basisonderwijs

Volgtoetsen taal

 

Taal is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van je leerlingen. Met de volgtoetsen taal krijg je inzicht in de leesvaardigheid, de woordenschat en de spelvaardigheid van leerlingen. De toetsen laten zien hoever je leerlingen zijn met de referentieniveaus taal, en geven inzicht in hun groei op het gebied van taal. 

 

De volgende volgtoetsen voor taal zijn beschikbaar vanaf midden groep 3 t/m midden groep 8:

  • Diatekst: de begrijpend leestoets
  • Diawoord: de woordenschattoets 
  • Diaspel: de toets voor spelling

 

Diatekst de toets voor begrijpend lezen

De volgtoetsen van Diatekst meten het begrip van teksten en vormen een belangrijk onderdeel binnen het Dia LVS. Hierbij komen zakelijke teksten (informatief, betogend en instructief) en verhalende teksten aanbod. De vragen bij de teksten toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordnivau tot globaal tekstniveau.

Bij groep 3,4 en 5 wordt tekstbegrip gemeten aan de hand van lees- én luisterteksten. Op deze manier wordt rekening gehouden met de ontwikkeling die leerlingen doormaken op het gebied van technisch lezen. Met uitzondering van toets midden 3, die volledig uit luisterteksten bestaat, en toets eind 5, die inhoudelijk hetzelfde is als toets begin 6. Deze toets bestaat volledig uit leesteksten.

 

Lezerstypen
De uitslag van de toets geeft aan hoever een leerling is ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van hun lezerstype op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij mogelijk leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Bij uitstek kunt je hiervoor Diaplus Tekstenlab inzetten, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

Diataal (2).png

Diawoord de woordenschattoets

Diawoord toetst de woordkennis van je leerlingen. Dit geeft extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat van een leerling is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegripppen en abstracte begripppen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’. 

 

Diaspel de toets voor taalverzorging

Bij Diaspel worden leerlingen getoetst op woordspelling door middel van een digitaal dictee. Vanaf eind groep 6 worden de toetsen uitgebreid met werkwoordspelling, interpunctie en begrippen.

 

Vraag hier onze demotoetsen aan

Kennismaken met het Dia LVS

Benieuwd naar de voordelen van de Diatoetsen? Wij komen graag langs voor een productpresentatie. Je kunt gratis een kennismaking aanvragen. Wij maken dan graag een afspraak!

Kennismaking po aanvragen

 

Online brochure

Wil je onze online brochure lezen? Dat kan! Je kunt hem hier aanvragen:

Brochure po aanvragen

“Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leertraject. Ze worden zich bewust van 'wat speelt er?', 'Waar moet ik aan werken?' Ik vind het belangrijk dat ze dat meekrijgen en er met hun ouders verder over kunnen spreken."

Debby Jonker,
Leerkracht

“Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan oefenen. 

Paula Smit,
Remedial Teacher

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze volgtoetsen of Diaplus Tekstenlab? Vul ons contactformulier hieronder in. Wij staan klaar voor al je vragen.

Contactformulier