Voortgezet onderwijs

Dia-LVS

Diatoetsen zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs en voor groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs. Je kunt de Diatoetsen inzetten als compleet leerlingvolgsysteem voor taal (Nederlands en Engels) en rekenen-wiskunde, of een keuze maken uit de verschillende toetsen. Na de eerste screening krijg je de nodige aanknopingspunten waarmee je iedere leerling tot zijn recht kan laten komen. 

Meer dan alleen toetsen

Diaplus en Dia-groeiwijzer helpen je om verder te komen. In Dia-groeiwijzer zie je direct na het toetsen hoever je leerlingen zijn ten opzichte van de referentieniveaus taal en rekenen door middel van de kleuren in de kleurenliniaal. 

Dia-liniaal VO.png

Dia-groeiwijzer laat ook zien welke stappen leerlingen moeten zetten om het volgende referentieniveau te bereiken. De profielen geven handvatten om de leerlingen gericht verder te helpen. Diaplus, ons remediërend oefenmateriaal, biedt daarvoor lesmaterialen. 

Toetsen

Er zijn toetsen voor alle kernvakken en alle onderwijsniveaus (vmbo-bb, kb, (g)tl, havo en vwo):

Nederlands

Diatekst NE (begrijpend lezen)
Diawoord NE (woordenschat)
Diaspel (taalverzorging)

Engels

Diatekst EN (begrijpend lezen)
Diawoord EN (woordenschat)

Rekenen/wiskunde

Diacijfer (rekenen)
Diawisk (wiskundetoets)**

Download een overzicht van beschikbare toetsversies hier.

Met de Diatoetsen kun je opbrengstgericht werken. De toetsresultaten worden overzichtelijk op leerling-, klas- en schoolniveau weergegeven, en kunnen direct worden ingezien en vergeleken. 

alleen voor havo en vwo
** Er is geen nulmeting beschikbaar voor Diawisk. 

Aanmelden voor nieuwsbrief
Brochure aanvragen
Harry.jpg
Bert.jpg
Tineke.jpg
arend.jpg
Niene.jpg
Ineke Slomp.jpg

"Het is erg prettig dat de toetsen digitaal zijn. We hebben er niet veel werk aan en de resultaten hebben we meteen binnen." 

Agnes ten Bosch,
Docent Baudartius College, Zutphen

"Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probeem zit, zodat we gericht gaan oefenen. 

Paula Smit,
Remedial teacher Calandlyceum, Amsterdam

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer informatie over de volgtoetsen van Dia of tekstenlab van Diaplus? Wij staan klaar voor al uw vragen.

Contactformulier