Dia-leerlingvolgsysteem

Dia-LVS

Diatoetsen zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Je kunt de Diatoetsen inzetten als compleet leerlingvolgsysteem voor taal (Nederlands en Engels) en rekenen-wiskunde, of een keuze maken uit de verschillende toetsen. Na de eerste screening krijg je de nodige aanknopingspunten waarmee je iedere leerling tot zijn recht kan laten komen. 

Meer dan alleen toetsen

Diaplus en Dia-groeiwijzer helpen je om verder te komen. In Dia-groeiwijzer zie je direct na het toetsen hoever je leerlingen zijn ten opzichte van de referentieniveaus taal en rekenen door middel van de kleuren in de kleurenliniaal.

Dia-liniaal.png

Dia-groeiwijzer laat ook zien welke stappen leerlingen moeten zetten om het volgende referentieniveau te bereiken. De profielen geven handvatten om de leerlingen gericht verder te helpen. Diaplus, ons remediërend oefenmateriaal, biedt daarvoor lesmaterialen. 

diataal_jan20_0048.PNG

 

Vernieuwing Diatekst en Diacijfer

Vanaf schooljaar 2019/2020 is de toets Diatekst vernieuwd. Deze toets is ontwikkeld volgens de laatste inzichten op het gebied van toetsing en toetsinhoud en bevatten onder andere nieuwe vraagtypen. De nieuwe rekentoetsen zijn ook volop in ontwikkeling en zullen vanaf schooljaar 2020/2021 beschikbaar zijn. 

Let op: in schooljaar 2019-2020 is er geen nulmeting beschikbaar van Diatekst voor nieuwe leerllingen in leerjaar 2, 3 en 4. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal deze nulmeting wel weer beschikbaar zijn. De volgmetingen zijn vanaf 1 maart 2020 beschikbaar.

Toetsen

Er zijn toetsen voor alle kernvakken en alle onderwijsniveaus (vmbo-bb, kb, (g)tl, havo en vwo):

Nederlands

Diatekst NE (begrijpend lezen)
Diawoord NE (woordenschat)
Diaspel (taalverzorging)
Diafoon (luistervaardigheid)

Engels

Diatekst EN (begrijpend lezen)
Diawoord EN (woordenschat)

Rekenen/wiskunde

Diacijfer (rekenen)
Diawisk (wiskundetoets)**

Met de Diatoetsen kun je opbrengstgericht werken. De toetsresultaten worden overzichtelijk op leerling-, klas- en schoolniveau weergegeven, en kunnen direct worden ingezien en vergeleken. 

alleen voor havo en vwo
** Er is geen nulmeting beschikbaar voor Diawisk. 

 

Knipsell.PNG

Zwakke lezers motiveren

Hoe kun je zwakke lezers motiveren? Download onze nieuwste whitepaper en lees alles over effectieve leesondersteuning. 

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem? Wij komen graag  langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over:

"Het is erg prettig dat de toetsen digitaal zijn. We hebben er niet veel werk aan en de resultaten hebben we meteen binnen." 

Agnes ten Bosch,
Docent Baudartius College, Zutphen

"Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probeem zit, zodat we gericht gaan oefenen. 

Paula Smit,
Remedial teacher Calandlyceum, Amsterdam

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?