Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Voortgezet onderwijs

Volgtoetsen Nederlands

 

Een goede taalvaardigheid in het Nederlands is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van leerlingen. Met onze volgtoetsen Nederlands krijg je inzicht in de ontwikkeling van je leerlingen op het gebied van tekstbegrip, woordenschat en spelling.

 

Voor Nederlands zijn er de volgende deeltoetsen:

  • Diatekst: de toets voor begrijpend lezen, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en 4*
  • Diawoord: de toets voor woordenschat, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
  • Diaspel: de toets voor taalverzorging en spelling, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
    * leerjaar 4 alleen voor havo en vwo

Met behulp van de nulmeting in leerjaar 1 weet je precies op welk niveau je leerlingen het vo instromen. Met de volgmetingen aan het einde van leerjaar 1, 2, 3 en 4* breng je vervolgens de ontwikkeling van je leerlingen en de opbrengsten van het onderwijs in kaart.

 

Diatekst Nederlands de toets voor begrijpend lezen

De volgtoetsen van Diatekst meten het begrip van teksten en vormen een belangrijk onderdeel binnen het Dia LVS. Hierbij komen zakelijke teksten (informatief, betogend en instructief) en verhalende teksten aanbod. De vragen bij de teksten toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau.

 

Lezerstypen
De uitslag van de toets geeft aan hoever een leerling is ten opzichte van de referentieniveaus voor lezen. Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld krijgen bovendien een indicatie van hun lezerstype op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij mogelijk leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Bij uitstek kunt je hiervoor Diaplus Tekstenlab inzetten, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

 

Diawoord Nederlands de woordenschattoets

Diawoord toetst de woordkennis van je leerlingen. Dit geeft extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat van een leerling is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegripppen en abstracte begripppen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’. De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm. 

 

Diaspel de toets voor taalverzorging

Bij Diaspel worden leerlingen getoetst op woordspelling, werkwoordspelling, interpunctie en (grammaticale) begrippen. Spelling wordt getoetst met een digitaal dictee.

 

Vraag hier onze demotoetsen aan

Kennismaken met het Dia LVS

Benieuwd naar de voordelen van de Diatoetsen? Wij komen graag langs voor een productpresentatie. Je kunt gratis een kennismaking aanvragen. Wij maken dan graag een afspraak!

Kennismaking vo aanvragen

 

Online brochure

Wil je onze online brochure lezen? Dat kan! Je kunt hem hier aanvragen:

Brochure vo aanvragen

“Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leertraject. Ze worden zich bewust van 'wat speelt er?', 'Waar moet ik aan werken?' Ik vind het belangrijk dat ze dat meekrijgen en er met hun ouders verder over kunnen spreken."

Debby Jonker,
Leerkracht

“Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan oefenen. " 

Paula Smit, Remedial Teacher,
Calandlyceum, Amsterdam

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze volgtoetsen of Diaplus Tekstenlab? Vul ons contactformulier hieronder in. Wij staan klaar voor al je vragen.

Contactformulier