Voortgezet onderwijs

Volgtoetsen Nederlands

Een goede taalvaardigheid in het Nederlands is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière van leerlingen. Met onze toetsen krijg je inzicht in de ontwikkeling van je leerlingen op het gebied van tekstbegrip (lezen en luisteren), woordenschat en spelling. Voor Nederlands VO zijn er de volgende deeltoetsen:

  • Diatekst: de toetsen voor begrijpend lezen, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en 4*
  • Diawoord: de toetsen voor woordenschat, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
  • Diaspel: de toetsen voor taalverzorging en spelling, voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
  • Diafoon: de luistertoets, met een nul- en volgmeting voor leerlingen in leerjaar 1
    * leerjaar 4 alleen voor havo en vwo

Met behulp van de nulmeting in leerjaar 1 weet je precies op welk niveau je leerlingen het VO instromen. Met de volgmetingen aan het einde van leerjaar 1, 2, 3 en 4* breng je vervolgens de ontwikkeling van je leerlingen en de opbrengsten van het onderwijs in kaart.

Dia-liniaal VO.png

Diatekst Nederlands onderzoek

In het onderzoek Diatekst Nederlands 2F/3F wordt nieuw toetsmateriaal op 2F en 3F onderzocht op kwaliteit en niveau. De onderzoekstoetsen bestaan uit een aantal teksten met vragen. We zijn voor dit onderzoek op zoek naar klassen vmbo-tl leerjaar 2 en 3, en havo en vwo leerjaar 2 t/m 4.

Nederlands.png

Diatekst NE de toets voor begrijpend lezen

Met Diatekst kun je het begrijpend leesniveau van je VO-leerlingen meten en diagnosticeren. Diatekst bestaat uit leestoetsen met meerkeuzevragen bij teksten die representatief zijn voor het soort teksten dat leerlingen op school te lezen krijgen. De begrijpelijke vragen meten verschillende aspecten van tekstbegrip, van woordniveau tot globaal tekstniveau. Achter de schermen worden teksten gekozen die passen bij het niveau van de leerling. Door deze adaptieve werkwijze blijven leerlingen gemotiveerd en presteren ze optimaal.

Demo Diatekst NE

 

Diawoord NE de woordenschattoets

Met Diawoord toets je de woordkennis van de VO-leerlingen. Dit geeft je extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat is belangrijk voor het begrijpen van teksten. Vooral het leren van schooltaalwoorden is essentieel, zoals voegwoorden, vakbegrippen en abstracte begrippen als ‘functie’, ‘gevolg’ en ‘afleiden’. Bij Diawoord krijgen leerlingen ongeveer 50 woorden aangeboden in zinnen met minimale context. De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm. 

Demo Diawoord NE

 

Diaspel de toets voor taalverzorging

Met Diaspel toets je de taalverzorging van leerlingen: grammatica, interpunctie en spelling. De toets is onderverdeeld in woordspelling, werkwoordspelling en (grammaticale) begrippen. Woordspelling wordt onder andere getoetst met een digitaal dictee.

Demo Diaspel

 

Diafoon de toets voor luistervaardigheid

Met Diafoon breng je het luistervaardigheidsniveau van je leerlingen in kaart. De luistertoetsen zijn een aanvulling op de leestoetsen. De leerlingen luisteren naar een aantal korte informatieve teksten en beantwoorden twee tot vier meerkeuzevragen. In combinatie met andere toetsen leveren de scores aanvullende informatie op. Diafoon is uitermate interessant voor specifieke doelgroepen als dyslectici en anderstalige leerlingen. 

Demo Diafoon
Diataal_jan20_05_wit.png
Diataal (2).png

Diagnostisch werken 

Leerlingen die lager scoren dan gemiddeld op Diatekst (begrijpend leestoets) krijgen een indicatie van het type lezer dat ze zijn op basis van een analyse van hun scoreprofiel.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Ideaal hierbij is het materiaal van Diaplus, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toetsresultaten.

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van de Diatoetsen? Wij komen graag langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over:

“Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leertraject. Ze worden zich bewust van 'wat speelt er?', 'Waar moet ik aan werken?' Ik vind het belangrijk dat ze dat meekrijgen en er met hun ouders verder over kunnen spreken."

Debby Jonker,
Leerkracht

“Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan oefenen. " 

Paula Smit, Remedial Teacher,
Calandlyceum, Amsterdam

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?