Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift! Meer info…

Voortgezet Onderwijs

Groeiwijzer

 

In de Groeiwijzer, het online platform, zie je in één oogopslag hoever je leerlingen zijn met de referentieniveaus taal en rekenen. De toetsresultaten worden heel inzichtelijk gerapporteerd op leerling-, klas- en schoolniveau. De ontwikkeling van je leerlingen volg je aan de hand van de kleurenliniaal en de referentieniveaus.

Per meetmoment worden bovendien streefscores getoond, die je desgewenst zelf kunt aanpassen. De sterke en ontwikkelpunten van leerlingen worden automatisch geanalyseerd in scoreprofielen. Zo wordt een handelingsperspectief geboden.

Knipsel.PNG

Rapportages

> op leerlingniveau De groeigrafiek laat zien hoever de leerling is met de referentieniveaus en hoe de ontwikkeling verloopt ten opzichte van de streefscores.

> op klasniveau In het klassenoverzicht staan alle belangrijke toetsresultaten bij elkaar: de kleurniveaus, de behaalde referentieniveaus en de percentielscores.

> op schoolniveau De staafdiagrammen laten zien waar uw school staat ten opzichte van de landelijke percentielen.

Rapportages.png

 

Streefscores

In trendgrafieken kun je zien hoe jouw leerlingen zich in de loop van de jaren ontwikkelen. Naast referentieniveaus, geven de ontwikkelingsscores bij al onze toetsen aan hoever leerlingen zijn in hun ontwikkeling. Bovendien tonen we in de grafiek ook de streefscores voor leerlingen (het gekleurde blokje). Zo zie je meteen of jouw leerlingen op het gewenste niveau zitten. Na de volgmeting kun je zien of jouw leerlingen gegroeid zijn.