Diacademie
service & advies

Service & advies

Heb je een vraag of suggestie? Onze klantenservice staat 7 dagen per week voor jullie klaar. Via 050- 8200120 of info@diataal.nl word je altijd snel geholpen! 

Vanuit Diacademie bieden onze klantenservicemedewerkers en onderwijsadviseurs onze Dia LVS klanten service en advies. Tijdens het starttraject helpen ze scholen praktisch op weg en verkennen ze gezamenlijk de resultaatmodule; welke data staat waar. 
Het vervolgaanbod is bedoeld om nader kennis te maken met de visie achter de Diatoetsen, de formatieve werkwijze, Verder komt het krijgen van inzicht in de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van taal en rekenen, maar ook het leren werken met de resultaten uitgebreid aan bod. Ook kunnen scholen kiezen voor een begeleidingsaanbod bij Diaplus voor begrijpend lezen in aansluiting op de toetsen. Onze klantenservice en onderwijsadviseurs werken volgens de formatieve werkwijze van de groeicyclus: Data, Duiden, Doelen, Doen, Doorgaan.

wiel.png

Starttraject Dia-LVS

Data

------------------------------------------

Iedere school die voor het eerst met het Dia-LVS gaat werken, ontvangt service om te kunnen starten. Tijdens het starttraject maak je kennis met de Diatoetsen en leer je praktisch werken met het digitale platform; de Dia-groeiwijzer. Hoe voer je leerlingen in? Hoe zet je de toetsen klaar en neem je ze af? Na de eerste toetsafname laten we je zien waar je welke toetsresultaten (data) kunt vinden. Om goed te leren werken met de resultaten, het duiden en het doorgaan, raden wij ten zeerste aan om een vervolgtraject af te nemen. 

Inclusief: Servicegesprek, eerste resultaatverkenning
Locatie: Online of tegen betaling op locatie
Tijdsduur: 30 min. servicegesprek, 45 min. resultaatverkenning

(Let op: online starttraject is gratis voor scholen in het eerste jaar van deelname)

 

 

 

Bestellen

Vervolgtraject: Groei met het Dia-LVS

Duiden en Doorgaan

---------------------------------------
Het volgen van leerlingen in hun taal- en rekenontwikkeling betekent dat we kijken naar groei, ook over de leerjaren heen. Scholen die kiezen voor dit vervolgaanbod krijgen een extra resultaatbespreking met de onderwijsadviseur, nadat er volgtoetsen zijn afgenomen.
Hoe kan ik de behaalde resultaten duiden en wat kunnen we daar nu mee doen? Welke ontwikkeling hebben de leerlingen doorgemaakt, ook in relatie tot de streefscores? We bekijken de toetsresulaten ook diagnostisch. Op welke onderdelen presteert de leerling sterk of zwak? Hoe zijn de verschillen binnen een klas? Ook kijken we naar de analyses op schoolniveau, en naar de behaalde referentieniveaus. 

Inclusief: Telefonisch/online servicegesprek, tweede resultaatbespreking met een onderwijsadviseur

Locatie: Online of op eigen schoollocatie
Tijdsduur: 30 min. servicegesprek, 1½ uur resultaatduiding


 

Bestellen

Wegwijs in de Dia-groeiwijzer

-----------------------------------------

Nieuw bij Diataal en wegwijs worden in de Dia-groeiwijzer? Of ben je al lange tijd klant bij Diataal, maar is de kennis bij jullie op school wat weggezakt? Vraag dan deze online sessie aan. Een adviseur neemt het hele team mee in de Dia-groeiwijzer: Hoe zet ik toetsen klaar? Hoe voer ik leerlingen in? Na de online sessie kan iedereen in het team zelfstandig aan de slag met de Diatoetsen. 

Locatie: Online
Duur: +- 1 uur

Bestellen

Werken met Diaplus: de basis

Doelen stellen

------------------------------------------

Na Diatekst, de tekstbegriptoetsen van het Dia-LVS, krijgen leerlingen het online tijdschrift Lees>> van Diaplus met interessante teksten op hun eigen leesniveau. Abonnees op Diaplus krijgen daarbij het werkmateriaal, waarin de principes van effectieve leesdidactiek zijn verwerkt.  Scholen die kiezen voor dit begeleidingsaanbod helpen we met het halen van doelen van het leesonderwijs volgens de methodiek van Diaplus. Ook maak je kennis met Tekstenlab, onderdeel van Diaplus. Met een gespecialiseerde onderwijsadviseur op het gebied van leesdidactiek wordt bekeken wat de mogelijkheden en wensen zijn van de school om Diaplus remedierend of methodevervangend in te zetten, als bron bij het 'close reading' of bij het thematische werken. Afhankelijk van de gekozen focus kijken we naar het materiaal en de didactiek die is daarin is verwerkt. Dit in relatie tot de cruciale leerdoelen van de referentieniveaus. 

Locatie: Op eigen schoollocatie
Tijdsduur:  2 ½ uur

Bestellen

Werken met Diaplus: vervolg

Doen

---------------------------------------

We gaan concreet in op de manieren waarop je met Diaplus kunt werken met je leerlingen. Er zijn verschillende invoeringsscenario's. Bij scholen die de Diatoetsen hebben afgenomen vertrekken we vanuit de toetsresultaten van Diatekst (en eventueel ook Diawoord), die inzicht geven in het leesniveau van de leerlingen en in de verschillende lezerstypen. We gaan in op de verschillende differentiatiemogelijkheden binnen of buiten klasverband en het 'arrangeren' van het Diaplusmateriaal. We werken concreet aan een programma-op-maat voor je leerlingen passend bij de specifieke behoeften en mogelijkheden van de school. Zo leer je op praktische wijze de systematiek en methodiek van Diaplus kennen, en leer je de didactiek kennen aan de hand van het zelf ontworpen materiaal. Voor scholen die werken volgens de werkwijze van 'close reading' vormt het Tekstenlab een rijke bron van teksten die voldoen aan de hoogste kwaliteit.

Locatie: Op eigen schoollocatie 
Tijdsduur: 2 ½ uur

Bestellen

Mentorentraining

------------------------------------------

Voor een goede borging binnen de school is het belangrijk dat ook mentoren en coaches op de hoogte zijn van de toetsresultaten. In deze training nemen we mentoren of coaches binnen de school mee in de resultaten van de Diatoetsen. Zo krijgen zij handvatten om met de leerlingen de toetsresultaten te bespreken. 

Locatie: Online of op eigen schoollocatie
Duur: +- 1.5 uur

Bestellen

Workshops
Voor verdieping op het gebied van taal en rekenen

  • Formatief toetsen en de referentieniveaus taal

Je leert hoe je de resultaten op Diatekst en Diaspel kunt interpreteren in termen van de referentieniveaus taal. Ook leer je werken met de vaardigheidsscores van de Dia-groeiliniaal. Wat beheersen leerlingen als ze 1F, 2F of 3F hebben behaald? Hoe verhouden de referentieniveaus zich tot de leerdoelen en leerlijnen? We gaan in deze workshop in op de inhoud en opbouw van de referentieniveaus taal. In het bijzonder staan we stil bij Diatekst en de manier waarop het leesbegrip wordt getoetst en de verschillende lezerstypen worden gediagnosticeerd.

Meer informatie

 

  • Formatief toetsen en de referentieniveaus rekenen

Je leert hoe je de resultaten op Diacijfer kunt interpreteren in termen van de referentieniveaus rekenen. Ook leer je werken met de vaardigheidsscores van de Dia-groeiliniaal. Wat beheersen leerlingen als ze 1F, 1S, 2F, 2S of 3F hebben behaald? Hoe verhouden de referentieniveaus zich tot de leerdoelen en leerlijnen? We gaan in deze workshop in op de inhoud en opbouw van de referentieniveaus rekenen. Daarnaast kijken we naar de (sub)domeinen om te bepalen wat individuele leerlingen nodig hebben, ook afhankelijk van hun leerjaar en ontwikkelingsniveau.

Meer informatie