Bekijk hier de actuele meldingen: NIEUW: digitale markeerstift! Meer info…

Diacademie

Wetenschappelijke basis Diataal

Diataal BV is voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen. De basis is gelegd in het onderzoek van dr. H. Hacquebord naar de lees- en taalvaardigheid van leerlingen in relatie tot schoolsucces. De Diatoetsen vormen nu een volwaardig toetsvolgsysteem. In diverse vakwetenschappelijke publicaties van onze medewerkers wordt ingegaan op de theoretische uitgangspunten en onderwijskundige toepassingen. De normeringen van de Diatoetsen worden vastgelegd in interne onderzoeksrapporten en handleidingen die beschikbaar zijn in de Groeiwijzer. In een rapport (2005) wordt de basis van de toetsen voor begrijpend lezen en woordenschat beschreven, het toetsmodel, de testspecificaties en de psychometrie. Dit rapport kun je downloaden

Referentieniveaus

De toetsen zijn gevalideerd aan de Referentieniveaus Taal en Rekenen en aan het Europees Referentiekader. In de referentieniveaus taal en rekenen is vastgelegd wat leerlingen moeten kunnen en kennen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen. Diatekst en Diacijfer zijn aan deze referentieniveaus gekoppeld. Doordat de score van de leerling geplaatst wordt in het kleurenschema, zie je hoever hij of zij op weg is naar het referentieniveau dat uiteindelijk behaald moet worden.

Dia-liniaal.png

 

Diatekst Engels is gekoppeld aan het Europees Referentiekader (ERK). Je kunt in een oogopslag zien welke leerlingen op het juiste niveau zitten, welke leerlingen daar al voorbij zijn en welke leerlingen nog op weg zijn naar het gewenste niveau.

Engels liniaal.png

 

Doorlopende schaal

De toetsresultaten geven je een betrouwbaar inzicht in de vorderingen van leerlingen, doordat de scores op een doorlopende schaal zijn gebracht. Bovendien zijn de toetsen landelijk genormeerd. Daardoor kunnen de Diatoetsen verantwoord worden ingezet als instrument voor opbrengstgericht werken. 

Normering

De normeringen van de verschillende toetsen worden regelmatig aangepast op basis van onderzoek. De huidige normeringstabellen vind je in de handleidingen in de Groeiwijzer. De nieuwe deeltoetsen en de manier waarop de toetsen zijn gevalideerd aan de Referentieniveaus Taal en Rekenen, worden gedocumenteerd voor de Expertgroep Toetsen PO.