TOETSEN OM VERDER TE KOMEN!

Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals uit het onderwijs. Diataal ontwikkelt vanuit deze visie Diatoetsen en aansluitend lees- en oefenmateriaal. Met een vernieuwende blik op het toetsen helpen we leerlingen zodat ze groeien om verder te komen. Met de Diatoetsen dragen we bij aan een positief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op uw school.

De Diatoetsen zijn methodeonafhankelijke en diagnostische volgtoetsen voor taal en rekenen. U kunt deze toetsen gebruiken als uitgangspunt voor gericht didactisch handelen, bijvoorbeeld met de aansluitende materialen van Diaplus. Zo zet u de toetsen formatief in om de taal- en rekenontwikkeling van uw leerlingen te stimuleren. Diatoetsen zijn er voor het basis- en het voortgezet onderwijs. De toetsen zijn het resultaat van jarenlang praktijkgericht onderzoek naar de taal- en rekenontwikkeling van leerlingen.

Lees over onze visie op de rol van toetsen in het onderwijsproces, en ontdek of deze aansluit bij uw visie op wat goed onderwijs inhoudt. 

Met Diatoetsen werkt u aan:

Een positief leerklimaat
omdat leerlingen gemotiveerd zijn voor toetsen die laten zien hoe ver ze al zijn.

Onderwijs dat aansluit bij verschillen
omdat de toetsresultaten inzichtelijk maken hoe u op maat kunt werken.

Zelfverantwoordelijk leren
omdat de toetsresultaten houvast bieden om met uw leerlingen haalbare doelen te stellen. 

Een professionele cultuur
omdat de digitale rapportages op leerling-, klas,- en schoolniveau opbrengstgericht werken mogelijk maken. 
 

Nieuws

Diataal en Focus PO

Vanaf schooljaar 2019-2020 komt er een koppeling met Focus PO. Focus PO is een online tool die scholen helpt om opbrengstgegevens van hun leerlingen beter te duiden. 
Op 2 december 2019 is er een openbare kennisdag 'opbrengstgericht werken in kwadraat'. Geïnteresseerd? Meld je aan via het aanmeldformulier op de website. 

Grote belactie van Diataal BV: Scholen zijn bevestigd door nieuwe toetsadviezen

Een rekenfout door de Expertgroep van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft bij een groot deel van leerlingen uit groep acht geleid tot een onjuist toetsadvies. De verschillende aanbieders van eindtoetsen hebben scholen hierover dinsdag geïnformeerd. Diataal BV organiseerde dinsdagochtend een grootschalige belactie om scholen zo snel mogelijk in te lichten. Scholen reageerden daar heel begripvol op.

Normeringsscholen gezocht!

Ruim 35% van de scholen voor voortgezet onderwijs gebruikt al naar tevredenheid toetsen van het Diataal leerlingvolgsysteem. Voor het primair onderwijs is het leerlingvolgsysteem volop in ontwikkeling. Om de nieuwe toetsen te kunnen normeren, zijn we op zoek naar scholen die aan het normeringsonderzoek mee willen doen.

Aantal leerlingen Dia-eindtoets verdubbeld!

In 2019 zal de Dia-eindtoets wederom door meer leerlingen worden gemaakt.

Via deze weg willen wij vol enthousiasme laten weten dat het aantal leerlingen die de Dia-eindtoets gaat maken opnieuw is verdubbeld! Wij willen iedereen bedanken voor het volle vertrouwen in onze digitale, adaptieve eindtoets. 

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?