Toetsen om verder te komen!

Leerlingen laten groeien

Dia-eindtoets Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

TOETSEN OM VERDER TE KOMEN!

Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals uit het onderwijs. Diataal ontwikkelt vanuit deze visie Diatoetsen en aansluitend lees- en oefenmateriaal. Met een vernieuwende blik op het toetsen helpen we leerlingen zodat ze groeien om verder te komen. Met de Diatoetsen dragen we bij aan een positief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op uw school.

De Diatoetsen zijn methodeonafhankelijke en diagnostische volgtoetsen voor taal en rekenen. U kunt deze toetsen gebruiken als uitgangspunt voor gericht didactisch handelen, bijvoorbeeld met de aansluitende materialen van Diaplus. Zo zet u de toetsen formatief in om de taal- en rekenontwikkeling van uw leerlingen te stimuleren. Diatoetsen zijn er voor het basis- en het voortgezet onderwijs. De toetsen zijn het resultaat van jarenlang praktijkgericht onderzoek naar de taal- en rekenontwikkeling van leerlingen.

Lees over onze visie op de rol van toetsen in het onderwijsproces, en ontdek of deze aansluit bij uw visie op wat goed onderwijs inhoudt. 

Met Diatoetsen werkt u aan:

Een positief leerklimaat
omdat leerlingen gemotiveerd zijn voor toetsen die laten zien hoe ver ze al zijn.

Onderwijs dat aansluit bij verschillen
omdat de toetsresultaten inzichtelijk maken hoe u op maat kunt werken.

Zelfverantwoordelijk leren
omdat de toetsresultaten houvast bieden om met uw leerlingen haalbare doelen te stellen. 

Een professionele cultuur
omdat de digitale rapportages op leerling-, klas,- en schoolniveau opbrengstgericht werken mogelijk maken. 
 

Nieuws

Forse groei aanmeldingen Dia-eindtoets

15 januari 2018

Sinds 1 december kunnen basisscholen zich officieel aanmelden voor de eindtoets 2018. Diataal zag het aantal aanmeldingen voor de Dia-eindtoets in de eerste weken al vervijfvoudigen ten opzichte van vorig jaar en het einde is nog niet in zicht.

 

Vorig jaar konden basisscholen voor het eerst kiezen voor de Dia-eindtoets. ‘Het aantal leerlingen die de Dia-eindtoets maakten, viel in eerste instantie best tegen’ vertelt dr. Hilde Hacquebord, directeur van Diataal BV. ‘We hoorden kritische geluiden over de centrale eindtoets en boden een goed alternatief; een digitale, adaptieve en wetenschappelijk onderbouwde eindtoets. Onze eindtoets maakt deel uit van een doorlopende toetslijn waarmee we leerlingen niet beoordelen maar hun groei inzichtelijk maken richting het voortgezet onderwijs’. Hacquebord vervolgt: ‘We hebben gemerkt dat scholen weloverwogen keuzes maken voordat ze overstappen naar een andere toetsaanbieder terwijl ze echt al overtuigd waren van de voordelen van zo’n overstap. We hadden een lange adem nodig waar we nu de vruchten van lijken te plukken.’

 

Naast de Dia-eindtoets, kunnen scholen ook kiezen voor de Centrale Eindtoets, Route 8, Iep, AMN of CESAN. Behalve dat niet elke eindtoets adaptief en digitaal is, onderscheidt de Dia-eindtoets zich door aan te sluiten op de Dia-volgtoetsen waarmee basisscholen de ontwikkeling van hun leerlingen over de verschillende jaren in beeld kunnen brengen. Dit leerlingvolgsysteem (deels nog in ontwikkeling), geeft inzicht in hoever leerlingen zijn met de beheersing van de referentieniveaus voor taal en rekenen. De referentieniveaus worden in het voorgezet onderwijs al volop gebruikt en vormen het nieuwe wettelijke kader. In het basisonderwijs zullen deze referentieniveaus daarom steeds belangrijker worden.’ Aldus Hacquebord die zelf aan de wieg stond van de Diatoetsen en nog steeds verbonden is met de Rijksuniversiteit van Groningen als universitair hoofddocent.

 

Basisscholen kunnen tot en met 31 januari hun aanmelding voor een van de eindtoetsen plaatsen. Hoeveel leerlingen uiteindelijk de Dia-eindtoets maken, blijft dus nog even afwachten.

Diatoetsen en NSCCT bundelen krachten

19 september 2017

Vanaf dit schooljaar zijn Diataal BV (uitgever Diatoetsen) en Testservice Onderwijs BV (licentiehouder NSCCT) een samenwerking met elkaar aangegaan. Scholen in het basisonderwijs kunnen hierdoor het leerpotentieel vergelijken met  de vaardigheid van de leerlingen in taal en rekenen.

Dit schooljaar kunnen basisscholen ervoor kiezen om vanuit Dia-LOVS de NSCCT-antwoordbladen (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) te printen. ‘Zo krijgen de scholen het leerpotentieel van de NSCCT gekoppeld aan de vaardigheidsscores van de Diatoetsen.' Aldus dr. Theo van Batenburg (directeur Testservice Onderwijs BV).

De NSCCT en Diatoetsen zijn voortgekomen uit de universiteit van Groningen. dr. Hilde Hacquebord (directeur Diataal BV) vertelt: ‘De NSCCT geeft samen met de toetsresultaten van de Diatoetsen een nog beter beeld van de leerling. Zo kunnen leerkrachten nu zien of ze wel recht doen aan de talenten van een leerling.’

Zowel de NSCCT als de Diatoetsen zijn in opmars in het basisonderwijs. De NSCCT wordt inmiddels ingezet op ruim 500 basisscholen. Diatoetsen is met een marktaandeel van 35% vooral bekend van het voortgezet onderwijs en heeft sinds vorig jaar een officieel erkende eindtoets voor basisscholen. De NSSCT maakt deel uit van het programma waarin de Dia-volgtoetsen en de groeiwijzer (samen Dia-LOVS) met 60 partnerscholen verder wordt ontwikkeld tot een volwaardig leerlingvolgsysteem.

Advies toetsafname via Google Chrome of Morzilla Firefox

18 september 2017

Wij adviseren u om de Diatoetsen af te nemen via Google Chrome of Mozilla Firefox. Mocht u aanvullende vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de helpdesk van Diatoetsen via 050-8200120. 

Goed nieuws voor Belgische scholen!

1 september 2017

Om onze klanten beter te kunnen bedienen en ondersteunen krijgt Diatoetsen een volledig Belgische onderneming die DiaBe (Diataal België) bvba zal heten.

De dienstverlening vanuit DiaBe zal gefaseerd gebeuren. In de eerste plaats plannen wij om in oktober 2017 van start te gaan met een eigen secretariaat en helpdesk. De nodige (contact)gegevens daarvoor worden later gecommuniceerd. Geleidelijk aan zal ook de website een meer Belgische uitstraling krijgen. Wilt u een van onze medewerkers in deze nieuwe, frisse onderneming worden? Bekijk dan onze vacatures voor België.  

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?