Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien, ongeacht zijn of haar niveau. Om die ontwikkeling te volgen en de groei in beeld te brengen, biedt Diataal methode-onafhankelijke volg- en eindtoetsen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Toetsen om te groeien dus, niet om af te rekenen. 

Diatoetsen zijn gebaseerd op de doorlopende lijn van de referentieniveaus voor taal en rekenen. Naast de Dia-eindtoets voor het basisonderwijs zijn er volgtoetsen en een leerlingvolgsysteem, gevisualiseerd in de Dia-groeiliniaal. 

Dia-liniaal.png

Dia-groeiwijzer, de online omgeving voor leraren, helpt je de toetsen formatief in te zetten. Je vindt er inzichtelijke rapportages gebaseerd op analyses van de toetsresultaten op leerling-, klas- en schoolniveau.

Aansluitend op de toetsen is er Diaplus (voor taal) met oefenmateriaal op maat en handvatten voor didactisch handelen.

Toetsen vanuit visie

Toetsen om te groeien is toetsen vanuit visie. Weten waarom je toetst, hoe je toetst en wat je ermee wilt doen. Onze ambitie is:

- Laat iedere leerling groeien. Het maakt niet uit op welk niveau een leerling zich bevindt, er is altijd groeipotentie. Inzichtelijke rapportages laten zien hoever leerlingen zijn in hun taal- en rekenontwikkeling.  

- Toetsen om verder te komen.  Toetsresultaten geven richting aan de verdere ontwikkeling van leerlingen. Dia-groeiwijzer helpt daarbij door de zones van ontwikkeling aan te duiden met opeenvolgende kleuren. Diaplus sluit hierop aan.   

- Recht doen aan verschillen. Iedere leerling is anders. Diatoetsen zijn adaptieve toetsen die aansluiten bij het leerpotentieel van leerlingen. Profielanalyses geven relatief sterke en zwakke punten aan.

- Laat het onderwijs groeien.  Als leerlingen groeien zie je dat terug in de resultaten van je school. Meteen na het toetsen ontvang je betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde rapportages. Zo biedt Dia-groeiwijzer onderwijsprofessionals niet alleen inzicht, maar ook gemak.

Download brochure (3).png

"Wat een fantastische service biedt Diataal, zowel telefonisch als per mail: snel en kundig!”

Ancha Le Coultre,
Docent Bonaventuracollege, Leiden

"Mooi om te zien is dat scholen met de resultaten van de Diatoetsen aanknopingspunten hebben om écht gedifferentieerd te werken. Docenten zijn blij met elk handvat daarvoor. 

J. Adolfsen,
Senior adviseur Landelijk Expertis Onderwijsadviseurs

Nieuws

Vooraanmelding Dia-eindtoets 2020 open

Dit schooljaar zijn we er weer! De Dia-eindtoets gaat, in overleg met het OCW, dit schooljaar (vooralsnog) gewoon weer door in de periode tussen 15 april en 14 mei 2021.

Leeruniek en Diataal gaan samenwerken!

Diataal en Leeruniek gaan elkaars diensten koppelen. De overeenkomst hiervoor is op 1 september ondertekend.

Webinarreeks: Brugklassers in beeld?

Als gevolg van de coronaperiode, hebben vo-scholen brugklassers op school gekregen met een schooladvies zonder eindtoetsgegevens. Bovendien hebben deze leerlingen tijdens de lockdown-periode verminderd les gehad, gevolgd door een zomerperiode zonder onderwijs. Daarom is het des te belangrijker om deze lichting van meet af aan goed in beeld te krijgen én te houden. Wij merken dat er meer vraag is naar onze nulmetingen. En dat is niet voor niets; de nulmetingen voor Nederlands, Engels en rekenen geven direct een beeld waar leerlingen staan en waar nog fundamentele kennis ontbreekt. Bovendien helpt jouw onderwijsadviseur de nulmetingen analyseren, om gericht te kijken welke leerlingen waarin nog oefening nodig hebben.

Nieuw: Leerlingkoppeling met ESIS staat live!

Net als bij ParnasSys is het nu mogelijk om leerlingen uit het leerlingadministratiesysteem van ESIS te synchroniseren. Dankzij deze koppeling is het niet meer nodig om handmatig leerlingaccounts aan te maken, maar kun je de leerlinggegevens automatisch vanuit Esis in onze applicatie op nemen. De resultatenkoppeling zal binnen enkele weken ook beschikbaar zijn. 

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?