Diatoetsen

Toetsen om verder te komen

Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien, ongeacht zijn of haar niveau. Met Diatoetsen kun je die ontwikkeling volgen en groei in beeld brengen.

Naast de Doorstroomtoets voor het basisonderwijs zijn er volgtoetsen en een leerlingvolgsysteem, compleet met toetsen vanaf groep 3 en doorlopend tot in het voortgezet onderwijs. Aansluitend op de toetsen is er Diaplus met oefenmateriaal op maat en handvatten voor didactisch handelen.

Groeiwijzer, de online omgeving voor leraren, helpt je de toetsen formatief in te zetten. Na de toets wordt, met een kleurcodering die is gerelateerd aan de landelijke referentieniveaus, groei meteen inzichtelijk gemaakt. Je vindt er heldere rapportages op leerling-, klas- en schoolniveau. De toetsuitslag vormt het startpunt voor verder leren: profielanalyses geven gedetailleerde informatie over de sterke en minder sterke punten van de leerling. Zo kun je direct de volgende dag aan de slag en worden volgtoetsen 'groeitoetsen'. 

Diataal LVS.png

Toetsen vanuit visie

Toetsen om te groeien is toetsen vanuit visie. Weten waarom je toetst, hoe je toetst en wat je ermee wilt doen. Onze ambitie is:

  • Laat iedere leerling groeien. Het maakt niet uit op welk niveau een leerling zich bevindt, er is altijd groeipotentie. Inzichtelijke rapportages laten zien hoever leerlingen zijn in hun taal- en rekenontwikkeling.
  • Toetsen om verder te komen. Toetsresultaten geven richting aan de verdere ontwikkeling van leerlingen. Dia-groeiwijzer helpt daarbij door de zones van ontwikkeling aan te duiden met opeenvolgende kleuren. Diaplus sluit hierop aan.
  • Recht doen aan verschillen. Iedere leerling is anders. Diatoetsen zijn adaptieve toetsen die aansluiten bij het leerpotentieel van leerlingen. Profielanalyses geven relatief sterke en zwakke punten aan.
  • Laat het onderwijs groeien. Als leerlingen groeien zie je dat terug in de resultaten van je school. Meteen na het toetsen ontvang je betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde rapportages. Zo biedt het online lerarenplatform, de Dia-groeiwijzer, onderwijsprofessionals niet alleen inzicht, maar ook gemak.
Dia-LVS aanvragen.png