TOETSEN OM VERDER TE KOMEN!

Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals uit het onderwijs. Diataal ontwikkelt vanuit deze visie Diatoetsen en aansluitend lees- en oefenmateriaal. Met een vernieuwende blik op het toetsen helpen we leerlingen zodat ze groeien om verder te komen. Met de Diatoetsen dragen we bij aan een positief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op uw school.

De Diatoetsen zijn methodeonafhankelijke en diagnostische volgtoetsen voor taal en rekenen. U kunt deze toetsen gebruiken als uitgangspunt voor gericht didactisch handelen, bijvoorbeeld met de aansluitende materialen van Diaplus. Zo zet u de toetsen formatief in om de taal- en rekenontwikkeling van uw leerlingen te stimuleren. Diatoetsen zijn er voor het basis- en het voortgezet onderwijs. De toetsen zijn het resultaat van jarenlang praktijkgericht onderzoek naar de taal- en rekenontwikkeling van leerlingen.

Lees over onze visie op de rol van toetsen in het onderwijsproces, en ontdek of deze aansluit bij uw visie op wat goed onderwijs inhoudt. 

Met Diatoetsen werkt u aan:

Een positief leerklimaat
omdat leerlingen gemotiveerd zijn voor toetsen die laten zien hoe ver ze al zijn.

Onderwijs dat aansluit bij verschillen
omdat de toetsresultaten inzichtelijk maken hoe u op maat kunt werken.

Zelfverantwoordelijk leren
omdat de toetsresultaten houvast bieden om met uw leerlingen haalbare doelen te stellen. 

Een professionele cultuur
omdat de digitale rapportages op leerling-, klas,- en schoolniveau opbrengstgericht werken mogelijk maken. 
 

Nieuws

Diatoetsen aanwezig op NOT 2019

Ook in 2019 is Diatoetsen weer aanwezig op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling. De NOT vindt in 2019 plaats van 22 t/m 26 januari in de jaarbeurs in Utrecht.

Onderwijsadviseurs gecertificeerd

Sinds 2 oktober zijn onze onderwijsadviseurs gecertificeerd voor de NSCCT. De NSCCT (uitgegeven door dr. T. van Batenburg van Testservice onderwijs) staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test en brengt het leerpotentieel van leerlingen in het basisonderwijs in kaart. De certificering betekent dat de onderwijsadviseurs de NSCCT-training kunnen geven aan intern begeleiders en leerkrachten in het basisonderwijs. Het eerste, praktische gedeelte van de training krijgt in januari een vervolg waarbij de resultaatbespreking aan bod komt. 

Basisscholen die de Diatoetsen afnemen kunnen via de docentmodule de antwoordformulieren met leerlingnamen downloaden. Scholen die zowel de Diatoetsen als de NSCCT afnemen kunnen vanaf januari via de docentmodule van Diataal inzicht krijgen hoe de vaardigheidsscores zich verhouden tot het leerpotentieel. Op deze manier heeft een leerkracht goed zicht op leerlingen die onder- en bovenpresteren.

Kijk voor meer informatie over de NSCCT: www.testserviceonderwijs.nl

 

Toetsadviezen eindtoetsaanbieders

In overleg met het Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het onderwijs en de PO-raad hebben alle eindtoetsaanbieders dezelfde categorieën gekozen wat betreft de toetsadviezen. Het gaat om vijf brede adviezen en het enkelvoudige advies ‘vwo’. Een visuele weergave van de vernieuwde categorieen voor de toetsadviezen vindt u in de infographic.

Symposia

Vanuit Diacademy organiseren we het komende schooljaar een aantal inhoudelijke symposia op verschillende plaatsen in het land voor het primair en voortgezet onderwijs. Wilt u meer weten over werken met de referentieniveaus, wat het belang is van een schoolbrede visie op toetsen of hoe leerlingen door een formatieve, handelingsgerichte aanpak tot hun recht komen? U kunt zich al aanmelden.

 

Formatief werken met de referentieniveaus

In het VO en in het PO zijn de referentieniveaus steeds meer het uitgangspunt om de leerdoelen voor leerlingen te bereiken. De doorlopende lijn van de referentieniveaus zorgt voor een soepeler overgang van PO naar VO. Tijdens dit symposium wordt toegelicht wat dit betekent voor begrijpend lezen vanaf groep 6 tot en met de onderbouw van het VO. Daarnaast ontvangt u praktische handvatten zodat kinderen daadwerkelijk groeien op het gebied van begrijpend lezen.

Mw. Camyre de Adelhart-Toorop, projectleider tienerschool Spring High

Prof. dr. Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam

Dr. Hilde Hacquebord, Rijksuniversiteit Groningen, directeur Diataal

Voor wie:
Leerkrachten bovenbouw PO, docenten onderbouw VO, intern begeleiders, remedial teachers, directeuren

Locatie:
Spring High, Herman Poortstraat 17, 1064 BR Amsterdam

Datum:
10 oktober 2018 van 14:00 t/m 17:00

Kosten:
€ 75 (kosteloos voor partner-, onderzoeksscholen en scholen die een vooraanmelding voor de Dia-eindtoets hebben geplaatst)

Het volledige programma wordt begin september bekendgemaakt.

 

Formatief evalueren en tekstonderwijs bij alle vakken

Diacademy organiseert samen met Dr. Nassau college een symposium over Formatief evalueren bij alle vakken, met o.a. bijdragen van SLO/Curriculum.nu en Talengroep Noord. Het symposium begint met twee korte lezingen:

Dr. Hilde Hacquebord (Diacademy) over het belang van een schoolbrede visie op toetsen en toetsdeskundigheid bij alle vakken.

Dr. Joanneke Prenger (SLO) over de visies die voor de verschillende leergebieden zijn ontwikkeld in het kader van Curriculum.nu, waarbij ze ook zal ingaan op de rol van Nederlands in relatie tot de andere vakken.

De lezingen worden gevolgd door verdiepende workshops over formatief toetsen en tekstonderwijs bij alle vakken.

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?