Toetsen om verder te komen!

Leerlingen laten groeien

Dia-eindtoets Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

TOETSEN OM VERDER TE KOMEN!

Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals uit het onderwijs. Diataal ontwikkelt vanuit deze visie Diatoetsen en aansluitend lees- en oefenmateriaal. Met een vernieuwende blik op het toetsen helpen we leerlingen zodat ze groeien om verder te komen. Met de Diatoetsen dragen we bij aan een positief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op uw school.

De Diatoetsen zijn methodeonafhankelijke en diagnostische volgtoetsen voor taal en rekenen. U kunt deze toetsen gebruiken als uitgangspunt voor gericht didactisch handelen, bijvoorbeeld met de aansluitende materialen van Diaplus. Zo zet u de toetsen formatief in om de taal- en rekenontwikkeling van uw leerlingen te stimuleren. Diatoetsen zijn er voor het basis- en het voortgezet onderwijs. De toetsen zijn het resultaat van jarenlang praktijkgericht onderzoek naar de taal- en rekenontwikkeling van leerlingen.

Lees over onze visie op de rol van toetsen in het onderwijsproces, en ontdek of deze aansluit bij uw visie op wat goed onderwijs inhoudt. 

Met Diatoetsen werkt u aan:

Een positief leerklimaat
omdat leerlingen gemotiveerd zijn voor toetsen die laten zien hoe ver ze al zijn.

Onderwijs dat aansluit bij verschillen
omdat de toetsresultaten inzichtelijk maken hoe u op maat kunt werken.

Zelfverantwoordelijk leren
omdat de toetsresultaten houvast bieden om met uw leerlingen haalbare doelen te stellen. 

Een professionele cultuur
omdat de digitale rapportages op leerling-, klas,- en schoolniveau opbrengstgericht werken mogelijk maken. 
 

Nieuws

Diatoetsen en NSCCT bundelen krachten

19 september 2017

Vanaf dit schooljaar zijn Diataal BV (uitgever Diatoetsen) en Testservice Onderwijs BV (licentiehouder NSCCT) een samenwerking met elkaar aangegaan. Scholen in het basisonderwijs kunnen hierdoor het leerpotentieel vergelijken met  de vaardigheid van de leerlingen in taal en rekenen.

Dit schooljaar kunnen basisscholen ervoor kiezen om vanuit Dia-LOVS de NSCCT-antwoordbladen (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) te printen. ‘Zo krijgen de scholen het leerpotentieel van de NSCCT gekoppeld aan de vaardigheidsscores van de Diatoetsen.' Aldus dr. Theo van Batenburg (directeur Testservice Onderwijs BV).

De NSCCT en Diatoetsen zijn voortgekomen uit de universiteit van Groningen. dr. Hilde Hacquebord (directeur Diataal BV) vertelt: ‘De NSCCT geeft samen met de toetsresultaten van de Diatoetsen een nog beter beeld van de leerling. Zo kunnen leerkrachten nu zien of ze wel recht doen aan de talenten van een leerling.’

Zowel de NSCCT als de Diatoetsen zijn in opmars in het basisonderwijs. De NSCCT wordt inmiddels ingezet op ruim 500 basisscholen. Diatoetsen is met een marktaandeel van 35% vooral bekend van het voortgezet onderwijs en heeft sinds vorig jaar een officieel erkende eindtoets voor basisscholen. De NSSCT maakt deel uit van het programma waarin de Dia-volgtoetsen en de groeiwijzer (samen Dia-LOVS) met 60 partnerscholen verder wordt ontwikkeld tot een volwaardig leerlingvolgsysteem.

Advies toetsafname via Google Chrome of Morzilla Firefox

18 september 2017

Wij adviseren u om de Diatoetsen af te nemen via Google Chrome of Mozilla Firefox. Mocht u aanvullende vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de helpdesk van Diatoetsen via 050-8200120. 

Goed nieuws voor Belgische scholen!

1 september 2017

Om onze klanten beter te kunnen bedienen en ondersteunen krijgt Diatoetsen een volledig Belgische onderneming die DiaBe (Diataal België) bvba zal heten.

De dienstverlening vanuit DiaBe zal gefaseerd gebeuren. In de eerste plaats plannen wij om in oktober 2017 van start te gaan met een eigen secretariaat en helpdesk. De nodige (contact)gegevens daarvoor worden later gecommuniceerd. Geleidelijk aan zal ook de website een meer Belgische uitstraling krijgen. Wilt u een van onze medewerkers in deze nieuwe, frisse onderneming worden? Bekijk dan onze vacatures voor België.  

'Probleemlezer' wordt 'vermijdende lezer'

11 mei 2017

Een tijdje geleden hebben we een oproep gedaan op onze website om tot een andere, meer positieve term te komen dan ‘probleemlezer’, of in ieder geval een term die je betekenisvol kunt duiden en zo richting geeft aan verbetering. De nieuwe term waarmee we de (zeer) zwakke lezer voortaan aanduiden is de ‘vermijdende lezer’. Uit het scoreprofiel van deze leerlingen kunnen we niet opmaken dat er specifieke zwakke of sterke punten zijn, het beeld is immers over-all zwak. Toch kunnen we deze leerlingen inzicht geven in hun leesprofiel en hen helpen hun leesvaardigheid te verbeteren. Niet door ze te laten oefenen met deelaspecten, maar door ze te laten ervaren dat teksten leesbaar en interessant kunnen zijn. Door te zorgen dat deze leerlingen weer gaan lezen!

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?