Toetsen om verder te komen

Diatoetsen zijn methodeonafhankelijke volg- en eindtoetsen voor het basis- en het voortgezet onderwijs. De toetsen zijn geijkt aan de referentieniveaus voor taal en rekenen in een doorlopende lijn en maken deel uit van het leerlingvolgsysteem.

De toetsen zijn het resultaat van jarenlang praktijkgericht onderzoek, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen. Aansluitend op de toetsen is er Diaplus met oefenmateriaal op maat.

Dia-groeiwijzer helpt u met het formatief inzetten van toetsen. U vindt er inzichteijke rapportages gebaseerd op analyses van de toetsresutaten op leerling- klas en schoolniveau.

Groeiwijzer transparant.png

Toetsen vanuit visie

Deel onze visie op de rol van toetsen in het onderwijsproces. Sluit deze aan bij uw visie op wat goed onderwijs inhoudt? 

Leerlingen laten groeien door Diatoetsen formatief in te zetten.

Toetsen om verder te komen omdat we met Diaplus handvatten bieden voor didactisch handelen. 

Eruit halen wat erin zit met adaptieve toetsen die recht doen aan het leerpotentieel van leerlingen. 

Naar een nieuwe toetscultuur met inzichtelijke rapportages op leerling- klas- en schoolniveau.

 

Nieuws

Dia-eindtoets opnieuw positief beoordeeld door Expertgroep PO

De digitale en adaptieve Dia-eindtoets, uitgegeven door Diataal bv, is opnieuw positief beoordeeld door de Expertgroep PO. Dit betekent dat ook in 2020 scholen kunnen kiezen voor de betrouwbare Dia-eindtoets. 

Resultaten referentieniveaus Diatekst 2.0

"Meerdere scholen geven aan dat de referentieniveaus van leerlingen hoger lijken uit te vallen dan voorheen. Dit is het gevolg van nieuw onderzoek waarbij een betere verankering is gemaakt met de landelijke openbare referentie sets. De referentieniveaus die worden behaald door de leerlingen liggen nu ook dichter bij de resultaten die verwacht zouden worden op basis van de behaalde niveaus op de eindtoets basisonderwijs."

Kennisdag: Opbrengstgericht werken in kwadraat

Voor schoolleiders, intern begeleiders, beleidsmakers en anderen organiseren we op 8 april 2020 een kennisdag (herhaling van 2 december 2019!).
 

We staan weer voor u klaar!

De zomervakantie is bijna weer voorbij en sommige scholen zijn zelfs alweer begonnen aan een nieuw schooljaar. Ook wij van Diataal staan graag weer voor u klaar! Zo is onze helpdesk iedere werkdag bereikbaar en behulpzaam bij al u vragen over de bestelprocedure, het invoeren van leerlingen en het activeren van toetsen in de Dia-groeiwijzer (voorheen: docentmodule). 

 

“Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leertraject. Ze worden zich bewust van 'wat speelt er?', 'Waar moet ik aan werken?' Ik vind het belangrijk dat ze dat meekrijgen en er met hun ouders verder over kunnen spreken."

Debby Jonker,
Leerkracht

"Mooi om te zien is dat scholen met de resultaten van de Diatoetsen aanknopingspunten hebben om écht gedifferentieerd te werken. Docenten zijn blij met elk handvat daarvoor. 

J. Adolfsen,
Senior adviseur Landelijk Expertis Onderwijsadviseurs

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?