Toetsen om verder te komen!

Leerlingen laten groeien

Dia-eindtoets Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

TOETSEN OM VERDER TE KOMEN!

Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals uit het onderwijs. Diataal ontwikkelt vanuit deze visie Diatoetsen en aansluitend lees- en oefenmateriaal. Met een vernieuwde blik op het toetsen helpen we leerlingen zodat ze kunnen groeien om verder te komen. Met de Diatoetsen dragen we bij aan een positief leerklimaat, onderwijs dat aansluit bij verschillen, zelfverantwoordelijk leren en een professionele cultuur op uw school. Zo kunnen uw leerlingen groeien om verder te komen!

De Diatoetsen zijn methodeonafhankelijke en diagnostische volgtoetsen voor taal en rekenen. U kunt deze toetsen gebruiken als uitgangspunt voor gericht didactisch handelen, bijvoorbeeld met de aansluitende materialen van Diaplus. Zo zet u de toetsen formatief in om de taal- en rekenontwikkeling van uw leerlingen te stimuleren. Diatoetsen zijn er voor het basis- en het voortgezet onderwijs. De toetsen zijn het resultaat van jarenlang praktijkgericht onderzoek naar de taal- en rekenontwikkeling van leerlingen.

Lees over onze visie op de rol van toetsen in het onderwijsproces, en ontdek of deze aansluit bij uw visie op wat goed onderwijs inhoudt. Onze medewerkers helpen u graag met de implementatie en het gebruik van Diatoetsen.

Met Diatoetsen werkt u aan:

Een positief leerklimaat
omdat leerlingen gemotiveerd zijn voor toetsen die laten zien hoe ver ze al zijn.

Onderwijs dat aansluit bij verschillen
omdat de toetsresultaten inzichtelijk maken hoe u op maat kunt werken.

Zelfverantwoordelijk leren
omdat de toetsresultaten houvast bieden om met uw leerlingen haalbare doelen te stellen. 

Een professionele cultuur
omdat de digitale rapportages op leerling-, klas,- en schoolniveau opbrengstgericht werken mogelijk maken. 
 

Nieuws

Belangrijke stap samenwerking Magister

13 april 2017

Dit schooljaar hebben wij in onze samenwerking met Magister een belangrijke stap gezet. Nadat vorig jaar de Diatoetsen zijn gekoppeld aan Magister, zodat de administratieve leerlinggegevens kunnen worden uitgewisseld, werken we nu aan ontwerp en realisatie van de uitwisseling van resultaatgegevens.

Vanaf komend schooljaar (2017-2018) kunt u de Diatoetsresultaten van uw leerlingen in de Magisteromgeving bekijken. Deze koppeling is gebaseerd op de nieuwe standaard UWLR die onlangs is vastgesteld onder auspiciën van Kennisnet. Wij zijn er trots op dat wij als eerste aanbieder van methode-onafhankelijke toetsen deze belangrijke stap hebben kunnen zetten met onze collega's van Schoolmaster/Magister.

Een van de voordelen van de nieuwe standaard is dat de gegevensuitwisseling volgens algemeen aanvaard en (ook juridisch) getoetst protocol verloopt.Hiermee hebben wij als enige aanbieder van methode-onafhankelijke toetsen straks een toekomstbestendige koppeling.

 

Met hartelijke groet, ook namens Schoolmaster, Hilde Hacquebord Directeur Diataal BV

Kies voor de Dia-eindtoets 2018 en maak gratis kennis met Dia-LOVS en Diaplus!

4 april 2017

Meedoen aan een betrouwbare en digitale eindtoets? Kies dan voor 1 juli de Dia-eindtoets 2018 en breng uw leerlingen uit groep 7 of 8 direct naar een hoger niveau van begrijpend lezen met Dia-LOVS en Diaplus. U ontvangt geheel kosteloos:

Stel al je vragen over de Dia-eindtoets op onze regiobijeenkomsten

4 april 2017

Benieuwd naar de voordelen van de Dia-eindtoets of wilt u eens van gedachten wisselen over het nieuwe toetsen? Ga dan met ons in gesprek tijdens één van de regiobijeenkomsten op 3 mei in Drachten of op 24 mei in Amersfoort. Beide sessies beginnen om 14:00u. Wanneer u zich aanmeldt via info@diatoetsen.nl ontvangt u van ons aanvullende informatie.

NIEUW (remediërings)methode Nederlands - Taalboost

23 april 2017

De methode is volledig afgestemd op de Vlaamse leerplannen en zo ontwikkeld dat ze op twee manieren aangewend kan worden:

  • als basismethode met veel eigen ruimte om je lessen verder uit te bouwen,
  • als remediëringsmethode voor de eerste graad.

Met Taalboost werk je op een geïntegreerde en hoogkwalitatieve manier aan:

  • basiskennis taalbeschouwing
  • (vakoverschrijdende)  vaardigheden: lezen, kijken, luisteren, spreken en schrijven
  • schooltaal en functionele taal
  • 21ste-eeuwse doelen: zelfregulierend leren, ICT-vaardigheden, kritisch denken ...

Werk handelingsgericht en actief aan álle vaardigheden, voortbouwend op de groeiwijzer van de Diatoetsen Nederlands.  

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?