Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift! Meer info…

Dia, toetsen om verder te komen

Iedere leerling ontwikkelt zich en kan groeien, ongeacht zijn of haar niveau. Dia biedt toetsen die de ontwikkeling van je leerling in beeld brengen, en helpt je om verder te komen want Dia biedt meer dan alleen toetsen.

Het Dia leerlingvolgsysteem loopt door vanaf groep 3 in het basisonderwijs tot in het voortgezet onderwijs. Aansluitend is er Diaplus Tekstenlab met extra leer- en oefenmateriaal op maat als perfecte aanvulling voor de leesvaardigheid van je leerlingen. De Doorstroomtoets van Dia voor groep 8 is in lijn met het Dia LVS.

Alle toetsresultaten vind je terug in de Groeiwijzer, gerelateerd aan de landelijke referentieniveaus op leerling-, goeps- of klas- en schoolniveau. De toetsen vormen het startpunt voor verder leren. Met inzichtelijke kleuren over hoever de leerlingen zijn, en met profielanalyses over de sterke en ontwikkelpunten van iedere leerling. Zo kun je gericht aan de slag en worden volgtoetsen 'groeitoetsen'. 

Toetsen vanuit visie

Onze visie op toetsen is:

  • Laat iedere leerling groeien. Toets met het oog op de potentie van je leerlingen: hoever zijn ze in hun taal- en rekenontwikkeling, hoe kunnen we gericht werken aan verdere groei?
  • Toetsen om verder te komen. Kleuren geven aan hoever leerlingen zijn met de referentieniveaus. Diaplus sluit hierop aan.
  • Recht doen aan verschillen. Leerlingen komen tot individueel hun recht dankzij de adaptieve toetsen en de diagnostische profielanalyses. Die geven inzicht in de verbeterpunten zodat je gericht aan de slag kunt. aan.
  • Laat het onderwijs groeien. Als leerlingen groeien zie je dat terug in de resultaten van je school. Met betrouwbare en wetenschappelijk verantwoorde rapportages die meteen beschikbaar zijn na het toetsen. 

 

Lees hier meer over onze visie

Dia LVS
 

Adaptief toetsen:

  •  De toets past zich aan op het niveau van de leerling
  •  Na een set opgaven volgt een passende volgende set
  • Resulteert in kortere toetsen
  • Motiverend voor leerlingen
     

Direct resultaten online
Na de toets kun je de resultaten direct online bekijken en heb je geen nakijkwerk. Zo kun je meteen na het toetsen gericht met je leerlingen aan de slag.

 

Inzichtelijke rapportages
Op leerling-, goeps- of klas- en schoolniveau.

 

Diagnostisch
Analyses geven informatie over de sterke en ontwikkelpunten.

 

Oefenen na de toets
Met het oefenmateriaal van Diaplus Tekstenlab kunnen je leerlingen gericht oefenen na de toets van Diatekst.

 

NSCCT
Voor het signaleren van boven- en onderpresteerders.

 

Meer informatie over NSCCT

Bekijk onze video:

 

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over ons LVS in het basisonderwijs of in het voortgezet onderwijs? Klik op een van de onderstaande knoppen die voor jou op toepassing zijn.

 

Dia LVS in het basisonderwijs Dia LVS in het voortgezet onderwijs

Kennismaken voor het basisonderwijs

 

Kennismaking po aanvragen

Aanmelden voor de nieuwsbrief voor het basisonderwijs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief po

Kennismaken voor het voortgezet onderwijs

 

Kennismaking vo aanvragen

Aanmelden voor de nieuwsbrief voor het
voortgezet onderwijs

 

Aanmelden voor nieuwsbrief vo