Basisonderwijs

Gratis kennismaken met het Dia-LVS en de NSCCT?

Wil je als school met een aantal groepen vrijblijvend kennismaken met het Dia-LVST? Dat kan! 
- Kies 1 meetmoment: de beginmeting, middenmeting of eindmeting
- Bepaal welke toetsonderdelen je wilt uitproberen*
- Bepaal met welke groepen je een toetsonderdeel wilt uitproberen
- Je mag daarnaast ook met 1 groep de digitale NSCCT uitproberen

Let op: je mag in 1 groep alle vier de toetsonderdelen afnemen, of de 4 toetsonderdelen verspreiden over max. 4 groepen. Bijvoorbeeld: Diacijfer in groep 3, Diatekst in groep 4, Diaspel in groep 6 en Diawoord in groep 8. De digitale NSCCT mag ook in 1 groep afgenomen worden. 

*Toetsonderdelen Dia-LVS
- Diatekst (begrijpend lezen)
- Diacijfer (rekenen)
- Diawoord (woordenschat)
- Diaspel (taalverzorging)

Kennismakingsaanbod aanvragen