logo-doorstroomtoets.png

Nieuw bij Dia: de doorstroomtoets, genaamd de Diatoets. Deze nieuwe Diatoets vervangt vanaf schooljaar 2023-2024 de Dia-eindtoets. Hierover heeft het ministerie van OCW alle basisscholen geïnformeerd. De digitale doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 sluit volledig aan op het DIA-LVS. De toets geeft een objectief beeld van de capaciteiten op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen.

Notificatie aanzetten

Eindtoets wordt Doorstroomtoets

Vanwege een wetswijziging houdt de eindtoets op met bestaan. Hiervoor in de plaats is de doorstroomtoets in het leven geroepen. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • Het afnamemoment is van 5 februari t/m 16 februari.
 • Het aanmelden kan van 1 oktober t/m 15 november.
 • Leerlingen ontvangen in maart hun definitieve schooladvies al.
 • Leerlingen melden zich tegelijk aan voor de middelbare school.
 • De Centrale Eindtoets verdwijnt.
 • Toetsonderdeel woordenschat komt te vervallen.

Wil je meer weten over de wijzigingen? Lees het op Rijksoverheid.nl

Waarom kiezen voor Dia?

 • De doorstroomtoets is digitaal én adaptief.
 • Binnen één dagdeel af te nemen.
 • NIEUW! Intuïtieve toetsomgeving, doorgetrokken in ons gehele LVS.
 • Gemakkelijk en veilig in gebruik op vrijwel elk device.
 • Digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages.
 • Diverse aanpassingen voor leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften.

 

Beschikbaar in schooljaar 2023-2024

Informatie voor ouders

Toetsafname

Op het scherm wordt één vraag weergegeven, hierdoor houden de leerlingen overzicht en kunnen veel leerlingen zich beter concentreren. Ieder toetsonderdeel begint met een voorbeeldvraag, zo kunnen ze in de toetsstand komen. Leerlingen kunnen vragen overslaan en terugbladeren naar de vragen die ze al hebben ingevuld. Zo kunnen ze tijdens de toets antwoorden opnieuw inzien en aanpassen.  

 

Speciale ondersteuning

De doorstroomtoets biedt diverse aanpassingen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften:

 • Mogelijkheid tot vergroten (op de computer: de leesteksten, op de tablet: het hele scherm).
 • Teksten voor Diatekst kunnen geprint en op papier aangeboden worden.
 • Aan een leerling kan extra tijd geboden worden.
 • De toets kan in delen worden gemaakt. Elk toetsonderdeel moet wel worden afgemaakt in één sessie.
 • Voor leerlingen met dyslexie is er een voorleesfunctie.

 

Digitale rapportage 

De digitale rapportage van Dia bestaat uit drie onderdelen: overzichtelijke individuele leerlingrapporten, een groeps- en schooloverzicht. Een aantal weken na de toetsafname heb je als leerkracht toegang tot de rapportage via ons digitale platform (Dia-groeiwijzer). 

Notificatie aanzetten voor de doorstroomtoets