Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift! Meer info…

Groeiwijzer

Groeiwijzer

 

In de Groeiwijzer, het online platform, zie je in één oogopslag hoever je leerlingen zijn met de referentieniveaus taal en rekenen. De toetsresultaten worden heel inzichtelijk gerapporteerd op leerling-, groeps- en schoolniveau. De ontwikkeling van je leerlingen volg je aan de hand van de kleurenliniaal en de referentieniveaus.

Per meetmoment worden bovendien streefscores getoond, die je desgewenst zelf kunt aanpassen. De sterke en ontwikkelpunten van leerlingen worden automatisch geanalyseerd in scoreprofielen. Zo wordt een handelingsperspectief geboden.

knipsel.png

Rapportage op leerling-, groeps-, cohort- en schoolniveau

> Op leerlingniveau De groeigrafiek laat zien hoever de leerling is met de referentieniveaus en hoe de ontwikkeling verloopt ten opzichte van de streefscores (grijze blokjes).

> Op groepsniveau In het groepsoverzicht staan alle belangrijke toetsresultaten bij elkaar: de kleurniveaus, de behaalde referentieniveaus en de percentielscores.

> Op schoolniveau De staafdiagrammen laten zien waar de school staat ten opzichte van de landelijke percentielen.

We geven ook scores op hoofddomeinen en foutenanalyses op (sub)-domeinniveau. Hierdoor is het snel inzichtelijk waar de sterke en onrwikkelpunten van de individuele leerling en in de klas ziten.

 

TBN.png

Aansluiten op het niveau van de leerling

De tekstniveaus in Diaplus Tekstenlab zijn ingedeeld volgens dezelfde kleuren. Zo kun je teksten kiezen die aansluiten op het leesniveau van de leerlingen. Door de teksten -en dat kan binnen thema's- op te laten lopen in moeilijkheidsniveau help je leerlingen op natuurlijke wijze groeien in hun leesvaardigheid en woordenschat. Bij elke tekst wordt motiverend en afwisselend verwerkingsmateriaal geleverd.

Meer over Diaplus Tekstenlab? Klik hier.

Leerlingniveau 2.png

 

Yuri (11) rekent goed, maar heeft moeite met begrijpend lezen. Begin groep 7 heeft Yuri voor begrijpend lezen een Tekstbegripniveau (TBN) van 749. In de grafiek zie je dat dit onder de streefscore (het grijze blokje) is.

Leerlingniveau3.png

 

De leerkracht, Yuri en zijn ouders spreken af dat hij gaat oefenen met begrijpend lezen. Het diagnostische profiel geeft aan dat Yuri een ‘compenserende lezer’ is. Hij begrijpt een tekst in zijn geheel voldoende, wat blijkt uit de deelscore macro. Ook op zinsniveau gaat het goed. De zwakkere score voor micro wijst op problemen met woordbegrip. Dat gaat hij de komende tijd oefenen met teksten uit Diaplus Tekstenlab (Blauw/Groene teksten). Na zes maanden zijn de micro-, meso- en macroscores beter. Hij heeft de streefscore nu ook behaald. Yuri mag nu met moeilijker teksten gaan oefenen (Groen/Oranje teksten). Aan het eind van groep 7 is hij goed vooruitgegaan. Alle deelscores zijn goed tot zeer goed. En met een TBN van 1025 scoort hij zelfs veel hoger dan de streefscore in het groen/oranje gebied.

Heb je vragen?

Vul onderstaande formulier in. Wij staan klaar voor al je vragen.

 

Contactformulier