Basisonderwijs

Koppelingen

 • Readspeaker
  Alle teksten en vragen van Diatekst (Nederlands), Diawoord (Nederlands) en Diacijfer kunnen automatisch worden voorgelezen.

 • NSCCT
  De resultatenkoppeling met de papieren NSCCT is gerealiseerd.

 • Planb²
  Diataal bv en Buro Bruis werken samen zodat de resultaten van de Dia-volgtoetsen ingelezen kunnen worden in Planb².

 • Plaatsingswijzer
  Er is een koppeling met de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit het LVS van Diataal.

 • Parnassys
  Er kan een automatische koppeling met Parnassys ingesteld worden om de leerlinggegevens en resultaten van de volgtoetsen over te nemen.

 • ESIS
  Dankzij de koppeling met ESIS is het niet meer nodig om handmatig leerlingaccounts aan te maken, maar kun je de leerlinggegevens automatisch vanuit ESIS in onze applicatie op nemen. Daarnaast is een rechtstreekse koppeling met de resultaten mogelijk. Als de koppeling geactiveerd is, zal er een automatische overdracht plaatsvinden van de Diatoetsresultaten naar ESIS.

 • Leeruniek
  We zijn een samenwerking aangegaan met Leeruniek, een centraal dashboard waar de leerkracht zicht krijgt op de behaalde toetsscore en de ontwikkeling ten opzichte van het vorige toetsmoment.

 • Focus PO
  Er is een koppeling met Focus PO. De opbrengsten uit de Diatoetsen worden in Focus PO omgezet naar de vaardigheidsindex (vix).