Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Basisonderwijs

Koppelingen

 

 • ParnasSys
  De leerlingadministratie is de ruggengraat van je school. Met ParnasSys heb je een LAS waar je op kunt bouwen. Alle informatie in één systeem. Zo hoef jij je geen zorgen meer te maken over dubbele administratie en kun je alles eenvoudig terugvinden.

  Er kan een automatische koppeling met ParnasSys ingesteld worden. Dankzij de koppeling met ParnasSys is het niet meer nodig om handmatig leerlingaccounts aan te maken, maar kun je de leerlinggegevens automatisch vanuit ParnasSys in onze applicatie opnemen. Daarnaast is een rechtstreekse koppeling met de resultaten mogelijk. Als de koppeling geactiveerd is, zal er een automatische overdracht plaatsvinden van de Diatoetsresultaten naar ParnasSys.

  Bekijk de website voor meer informatie over ParanSsys: https://www.parnassys.nl/
   

 • ESIS
  Met ESIS verzorg je de leerlingadministratie en de leerlingondersteuning in een modulair en open softwaresysteem. Door zelf te bepalen met welke modules je gaat werken, kun je ESIS goed aan laten sluiten op jouw onderwijsvisie.

  Er kan een automatische koppeling met ESIS ingesteld worden. Dankzij de koppeling met ESIS is het niet meer nodig om handmatig leerlingaccounts aan te maken, maar kun je de leerlinggegevens automatisch vanuit ESIS in onze applicatie op nemen. Daarnaast is een rechtstreekse koppeling met de resultaten mogelijk. Als de koppeling geactiveerd is, zal er een automatische overdracht plaatsvinden van de Diatoetsresultaten naar ESIS.

  Bekijk de website voor meer informatie over Esis: https://rovict.nl/esis/
   

 • Basispoort
  Vrijwel alle basisscholen gebruiken dagelijks meerdere educatieve softwarepakketten. Stichting Basispoort stelde zich in 2010 ten doel, de toegang tot online lesmateriaal zo eenvoudig mogelijk te maken. En regelde dat leerkrachten én leerlingen nog maar één keer hoeven in te loggen, voor toegang tot alle verschillende softwarepakketten. Dat scheelt tijd en beheerlast!

  Ook voor de toetsen van Dia is het mogelijk om in te loggen via Basispoort. Als de koppeling geactiveerd is, en een toets klaar staat, kan een leerling snel en simpel inloggen via Basispoort.

  Bekijk de website voor meer informatie over Basispoort: https://info.basispoort.nl/
   

 • PlanB2
  Planb² is een onderwijsplansysteem. Ontstaan vanuit de praktijk had Planb² primair als doel de administratieve last van leerkrachten en intern begeleiders te verminderen. Inmiddels is het zo veel meer geworden: Planb² brengt schoolbeleid, doelen, kindkenmerken en data op een overzichtelijke manier samen op drie niveaus: school, groep en leerling. Dankzij Planb² is het veel eenvoudiger om zicht te houden op de groep en op onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen.

  Diat en Buro Bruis werken samen zodat de resultaten van de Diatoetsen ingelezen kunnen worden in Planb².

  Bekijk de website voor meer informatie over planb2: http://planb2.nl/
   

 • Plaatsingswijzer
  De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit de leerlingvolgsystemen. De Samenwerkingsverbanden in Friesland, Groningen, Drenthe, Veld, Vaart en Vecht en Roosendaal van primair en voortgezet onderwijs zijn, namens de schoolbesturen, die deel uitmaken van hun verband, lid van de coöperatie. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan een belangrijk thema binnen Passend onderwijs, namelijk de doorgaande onderwijs- en zorglijnen PO-VO.

  Er is een koppeling met de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit het LVS van Dia.

  Bekijk de website voor meer informatie over de plaatsingswijzer: https://www.plaatsingswijzer.nl/
   

 • Leeruniek
  Leeruniek is een centraal dashboard waarin je een actueel inzicht hebt in de ontwikkelingen op school-, leerjaar-, groeps-, en leerlingniveau. Zo stem je tijdig en gericht het onderwijsaanbod af op ieders behoefte. Met onze rapportages helpen we ook besturen grip te krijgen op de onderwijskwaliteit.

  Er is (via ParnasSys) een automatisch koppeling tussen Dia en Leeruniek.

  Bekijk de website voor meer informatie over Leeruniek: https://leeruniek.nl/
   

 • Focus PO
  Focus PO is een onderwijsplan- en volgsysteem dat je ondersteunt bij het versterken van de kwaliteit van je onderwijs: in de groep, in de school en binnen het bestuur. In de resultaten worden de resultaten van Dia en de cruciale leerdoelen voor de basisvakken verwerkt.

  Er kan een automatische koppeling met Focus PO ingesteld worden. Als de koppeling geactiveerd is, zal er een automatische overdracht plaatsvinden van de Diatoetsresultaten naar Focus PO.

  Bekijk de website voor meer informatie over Focus PO: https://focuspo.nl/
   

 • Onderwijs Transparant
  Onderwijs Transparant biedt een digitaal platform dat speciaal ontwikkeld is voor gemeenten, samenwerkingsverbanden (SWV’s), besturen en hun scholen. Hiermee houdt je grip op het volledige bovenschoolse onderwijsproces, inclusief leerlingenstromen en informatie over de leerlingpopulatie per school.

  Via de LAS-sen is het mogelijk om de resultaten van Dia uit te wisselen met Onderwijs Transparant.

  Bekijk de website voor meer informatie over Onderwijs Transparant: https://onderwijstransparant.nl/waarom-ot/
   

 • OPP-trap
  De OPP-trap is een communicatiemiddel dat helpt bij het bespreken van het ontwikkelingsperspectief met school, ouders en leerling. Het is mogelijk om de toetsresultaten in de te voeren in de OPP-trap.

  Bekijk de website voor meer informatie over OPP-trap: https://www.opptrap.nl/
   

 • Readspeaker > Voorleesfunctie
  De tekst-naar-spraak-tool van Readspeaker is ondersteunende technologie die leerlingen ondersteunt die baat hebben bij aanpassingen door hen de mogelijkheid te bieden te luisteren naar teksten in een toets. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijk klinkende stemmen van hoge kwaliteit.

  Met een simpele knop kan de leerling de keuze maken om teksten te laten voorlezen binnen de eigen omgeving van Dia. Alle teksten en vragen van Diatekst, Diawoord en Diacijfer kunnen automatisch worden voorgelezen.

  Bekijk de website voor meer informatie over readspeaker: https://www.readspeaker.com/
   

Heb je vragen?

Vul onderstaande formulier in. Wij staan klaar voor al je vragen.

 

Contactformulier