Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift! Meer info…

Over Dia

Laat leerlingen groeien

 

Met de Diatoetsen werk je formatief. De toetsuitslag laat zien wat de volgende stap in het leerproces van je leerlingen moet zijn. Leerlingen zien zelf op de Dia-groeiliniaal hoe ver ze al zijn. Dit werkt enorm motiverend. De diagnostische toetsen laten bovendien zien wat ieders sterke en zwakke punten zijn op het gebied van taal en rekenen. Je bespreekt vervolgens met je leerlingen haalbare doelen om verder te komen. Zo worden volgtoetsen ‘groeitoetsen’.

 

Toetsen om verder te komen. De Groeiwijzer, het digitale systeem, brengt de groeimogelijkheden van iedere leerling in beeld. Dit geeft richting aan de verdere ontwikkeling in de nabijgelegen zone (Vygotsky). Met het aansluitende flexibele oefenmateriaal van Diaplus kun je goed inspelen op de individuele leerbehoeften van leerlingen. Zo laat je iedere leerling groeien.

 

Recht doen aan verschillen. Diatoetsen zijn adaptieve toetsen. Ze sluiten aan bij het niveau van je leerlingen, waardoor zij zich capabel voelen om de toets te maken. Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en zijn gemotiveerd om te groeien. Als je de Diatoetsen afneemt in combinatie met de cognitieve capaciteitentest NSCCT, worden de streefdoelen in de groeiwijzer in overeenstemming gebracht met het leerpotentieel van iedere leerling.

 

Laat het onderwijs groeien. Met de Diatoetsen werk je aan een professionele cultuur waarin het vanzelfsprekend is om schoolbreed naar resultaten te kijken en er met elkaar over in gesprek te gaan. Dat biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van de leerresultaten, de pedagogische en didactische vaardigheden van de leraar, en de organisatie van het onderwijs.