Over Diataal

Klachten en tips

Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met onze klanten. Mocht er iets zijn waar je niet tevreden over bent, dan vragen wij je ons daarover te informeren. Klachten en tips kun je kwijt door onderstaand formulier in te vullen. Onze klachtencommissie zorgt dat er zo snel mogelijk wordt gereageerd op jouw klacht. 

Klachtenformulier