Basisonderwijs

Volgtoetsen rekenen

Aan het eind van de basisschool hebben leerlingen een fundamenteel rekenniveau nodig om zich in de maatschappij te kunnen redden (1F). Voor veel leerlingen is daarnaast 1S haalbaar.

De volgtoetsen Diacijfer meten de referentieniveaus rekenen (1F en 1S) bij leerlingen en geven je een analyse op domein- en subdomeinniveau. Dit geeft je handvatten om leerlingen gericht verder te helpen groeien. Onze rekentoetsen zijn adaptief, zodat elke leerling de toets op zijn/haar niveau kan maken. De volgtoetsen voor rekenen beschikbaar vanaf midden groep 3 t/m midden groep 8.

We hebben bij de opgaven zoveel mogelijk tekst vervangen voor beeld, zodat taligheid geen struikelblok kan zijn voor het maken van onze toets. Daarnaast gebruiken we zoveel mogelijk open opgaven om leerlingen echt het rekenprobleem te laten oplossen.

 

03_Banner_2384x520px-removebg (389).png

Diacijfer de rekentoets

De volgtoetsen Diacijfer bestaan uit kale en realistische-context opgaven. Met de kale rekenopgaven meet je of leerlingen de basisvaardigheden beheersen. Daarnaast moeten leerlingen ‘alledaagse’ rekenproblemen kunnen oplossen. Onze volgtoetsen bevatten daarom ook opgaven waarin realistische problemen moeten worden vertaald naar rekenproblemen. De opgaven zijn verdeeld over de domein Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden.

 

Demo Diacijfer

"De kwaliteit van de contextopgaven is goed. De situaties in de opgaven zijn authentiek en dichtbij de (zichtbare) werkelijkheid van leerlingen. Het is zonder meer een compliment waard dat de toetsenmakers in staat zijn gebleken de contextopgaven met weinig taal te construeren. De opgaven bevatten geen overbodige taal, de vraagstelling is kort en duidelijk." 

Expertgroep PO,
Beoordeling opgaven Diacijfer

“Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan oefenen. " 

Paula Smit, Remedial Teacher,
Calandlyceum, Amsterdam