Voortgezet onderwijs

Kennismaken met het Dia-LVS en de NSCCT?

Probeer in schooljaar 22-23 gratis de Diatoetsen uit met een klas (maximaal 35 licenties per klas).* Voor ieder kernvak (Nederlands, Engels en rekenen-wiskunde) kan maximaal één toetsonderdeel worden gekozen. Het gaat hierbij om één meting. Bijvoorbeeld: Je probeert Diatekst NL uit met klas 1A (vmbo), Diawoord Engels met klas 2D (havo), en Diawisk met klas A, (vmbo).
Je mag daarnaast ook met 1 klas de digitale NSCCT uitproberen

Toetsonderdelen 

Nederlands: Diatekst (begrijpend lezen), Diawoord (woordenschat) of Diaspel (taalverzorging)
Engels:  Diatekst (begrijpend lezen) of Diawoord (woordenschat)
rekenen-wiskunde: Diacijfer (rekenen) of Diawisk (wiskunde)

Dia-LVS (2).png

 

* Het kennismakingsaanbod is voor scholen die nog niet eerder de Diatoetsen hebben afgenomen. Scholen die al met de Diatoetsen werken, kunnen gebruik maken van het kennismakingsaanbod voor uitbreiding van de Diatoetsen op school bij andere vakken. Scholen die nu bijvoorbeeld alleen de toetsen voor Nederlands gebruiken, kunnen met het kennismakingsaanbod kennismaken met toetsen voor Engels en/of rekenen/wiskunde.

Aanvraag kennismakingsaanbod Dia-LVS VO