Voortgezet onderwijs

Kennismaken met het Dia-LVS en de NSCCT?

Probeer gratis de LVS Diatoetsen en de digitale NSCCT uit! Maximaal 35 licenties per toets. 

Toetsonderdelen 

Nederlands: Diatekst (begrijpend lezen), Diawoord (woordenschat) of Diaspel (taalverzorging)
Engels:  Diatekst (begrijpend lezen) of Diawoord (woordenschat)
Rekenen-wiskunde: Diacijfer (rekenen) of Diawisk (wiskunde)
NSCCT: Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test

Het kennismakingsaanbod is voor scholen die nog niet eerder de Diatoetsen hebben afgenomen. Scholen die al met de Diatoetsen werken, kunnen gebruik maken van het kennismakingsaanbod voor uitbreiding van de Diatoetsen op school bij andere vakken. Scholen die nu bijvoorbeeld alleen de toetsen voor Nederlands gebruiken, kunnen met het kennismakingsaanbod kennismaken met toetsen voor Engels en/of rekenen/wiskunde.

Kennismakingsaanbod aanvragen