Voortgezet Onderwijs

Volgtoetsen Engels

Aan het begin van het eerste leerjaar zijn er grote verschillen tussen leerlingen in Engelse taalbeheersing. Met de volgtoetsen Engels breng je deze verschillen in kaart. Daarnaast krijg je inzicht in de betekenis van de toetsresultaten en passende suggesties voor het vervolg. Er zijn twee volgtoetsen voor Engels:

  • Diatekst Engels: de toets voor begrijpend lezen, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en 4*
  • Diawoord Engels: de woordenschattoets, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3* en 4*
    * alleen voor havo en vwo

Met behulp van de nulmeting in leerjaar 1 weet je precies op welk niveau je leerlingen het VO instromen. Met de volgmetingen aan het einde van leerjaar 1, 2, 3* en 4* breng je vervolgens de ontwikkeling van leerlingen en de opbrengsten van het onderwijs in kaart.

Vraag onze Demotoetsen aan