Voortgezet Onderwijs

Volgtoetsen Engels 

Aan het begin van het eerste leerjaar zijn er grote verschillen tussen leerlingen in Engelse taalbeheersing. Met de volgtoetsen Engels breng je deze verschillen in kaart. Daarnaast krijg je inzicht in de betekenis van de toetsresultaten en passende suggesties voor het vervolg. Er zijn twee volgtoetsen voor Engels:

  • Diatekst Engels: de toets voor begrijpend lezen, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3* en 4*
  • Diawoord Engels: de woordenschattoets, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3* en 4*
    * alleen voor havo en vwo

Met behulp van de nulmeting in leerjaar 1 weet je precies op welk niveau je leerlingen het VO instromen. Met de volgmetingen aan het einde van leerjaar 1, 2, 3* en 4* breng je vervolgens de ontwikkeling van leerlingen en de opbrengsten van het onderwijs in kaart.

Engels liniaal.png

 

Diatekst Engels toets voor Engels leesbegrip

Met Diatekst kun je het leesbegrip van leerlingen in kaart brengen. De toetsuitslagen zijn gerelateerd aan de niveaus van het Europees Referentiekader. Daarnaast zijn ze landelijk genormeerd, zodat je jouw leerlingen kunt vergelijken met leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau in de rest van het land.
Diatekst is een diagnostische toets. Wanneer leerlingen op de toets lager scoren dan gemiddeld, worden ze ingedeeld in één van de volgende lezersprofielen:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg hiervan is dat zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

De profielen geven je handvatten om de leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Diaplus Tekstenlab Engels, ons remediërend leesmateriaal, biedt daarvoor lesmaterialen. 

Demo Diatekst EN

Diatekst Engels 2.0 in ontwikkeling

Wij ontwikkelen nieuwe toetsen leesvaardigheid Engels. Deze digitale toetsen sluiten aan bij het ERK en bij de nieuwste ontwikkelingen, onder andere van curriculum.nu. Zo zullen deze nieuwe toetsen niet alleen artikelvormige teksten bevatten, maar ook andere tekstsoorten die leerlingen tegen zullen komen in de Engelstalige wereld, zoals menukaarten, forumdiscussies of instructies. Meer informatie of aanmelden voor het onderzoek? Klik dan hier

Diawoord Engels toets voor Engelse woordenschat

Met Diawoord toets je de Engelse woordenschat van vo-leerlingen. De toetsen bevatten elk ongeveer 50 woorden die leerlingen veelvuldig tegenkomen bij het gebruik van hun Engels. Diawoord hanteert verschillende vraagtypen om de woordenschat op verschillende manieren te meten en leerlingen gemotiveerd te houden. Zo zijn er vragen over vertalingen (NL-EN en EN-NL), syoniemen en antonomien, en plaatjesvragen.

Demo Diawoord EN

“Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leertraject. Ze worden zich bewust van 'wat speelt er?', 'Waar moet ik aan werken?' Ik vind het belangrijk dat ze dat meekrijgen en er met hun ouders verder over kunnen spreken."

Debby Jonker,
Leerkracht

“Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan oefenen. " 

Paula Smit, Remedial Teacher,
Calandlyceum, Amsterdam

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van de Diatoetsen? Wij komen graag langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over:

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?