Bekijk hier de actuele meldingen: onderhoud inlogpagina's 20 & 21 april, nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Voortgezet Onderwijs

Volgtoetsen Engels

 

Aan het begin van het eerste leerjaar wil je graag weten waar je leerlingen staan qua leesgebied Engels. Met onze volgtoetsen breng je dat in kaart en krijg je handvatten om je leerling verder te laten groeien.

 

Er zijn twee volgtoetsen voor Engels:

  • Diatekst Engels: de toets voor begrijpend lezen, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3 en 4*
  • Diawoord Engels: de woordenschattoets, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3* en 4*
    * alleen voor havo en vwo

Met behulp van de nulmeting in leerjaar 1 weet je precies op welk niveau je leerlingen het vo instromen. Met de volgmetingen aan het einde van leerjaar 1, 2, 3* en 4* breng je vervolgens de ontwikkeling van leerlingen en de opbrengsten van het onderwijs in kaart.

 

Diatekst Engels

De volgtoetsen van Diatekst Engels brengen het begrip van Engelse teksten in kaart. In de toetsen komen artikelen, correspondentie- en instructieteksten voor. De vragen bij de teksten toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip, zoals het woordniveau en het begrip op tekstniveau. Vanaf B1 worden de vragen in het Engels gesteld.

 

Lezerstypen

De uitslag van de toets geeft aan waar de leerling nu staat. Dit wordt weergegeven in streefscores, percentielen en ERK niveau. Leerlingen die moeite hebben met lezen kunnen een indicatie van hun lezerstype krijgen op basis van een analyse van hun scoreprofiel:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij mogelijk leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

Deze indeling in lezerstypen biedt houvast om leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Bij uitstek kun je hiervoor Diaplus Tekstenlab inzetten, teksten met werkmateriaal in aansluiting op de toets resultaten.

 

Diawoord Engels

Diawoord toetst de woordkennis van je leerlingen. Dit geeft extra informatie die de diagnose van Diatekst bevestigt en versterkt. Een goede woordenschat van een leerling is belangrijk voor het begrijpen van teksten. De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm en de woorden worden in zowel Nederlands als Engels bevraagd.

 

Vraag hier de demotoets aan

Wil je kennismaken met het Dia LVS?

Benieuwd naar de voordelen van de Diatoetsen? Wij komen graag langs voor een productpresentatie. Je kunt gratis een kennismaking aanvragen. Wij maken dan graag een afspraak!

Kennismaking vo aanvragen

 

Online brochure

Wil je onze online brochure lezen? Dat kan! Je kunt hem hier aanvragen:

Brochure vo aanvragen

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze volgtoetsen of Diaplus Tekstenlab? Vul ons contactformulier hieronder in. Wij staan klaar voor al je vragen.

Contactformulier