Voortgezet Onderwijs

Volgtoetsen rekenen-wiskunde

Rekenen is een basisvaardigheid. Leerlingen hebben een fundamenteel rekenniveau nodig om zich in de maatschappij te kunnen redden. Bij wiskunde in het VO leren leerlingen om logisch na te denken en problemen op te lossen. Met Diacijfer kun je het niveau van je leerlingen vaststellen en volgen, en krijg je handvatten om de leerlingen verder te helpen. We hebben de volgende toetsen:

  • Diacijfer: de rekentoets voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
  • Diawisk: de wiskundetoets voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 

Met de nulmeting* aan het begin van leerjaar 1 krijg je direct inzicht in de reken- en wiskundige vaardigheden van leerlingen die instromen. De ontwikkeling van de leerlingen in het VO kun je volgen met de volgtoetsen aan het einde van leerjaar 1, 2 en 3. 

* Er is geen nulmeting beschikbaar voor Diawisk.

Dia-liniaal VO.png

Diacijfer de rekentoets

Met Diacijfer is het mogelijk om het rekenniveau van VO-leerlingen vast te stellen, en sterke en zwakke punten te signaleren. Dit geeft je handvatten om leerlingen gericht verder te helpen groeien. In de toets is taal zoveel mogelijk vervangen door beeld. Leerlingen worden daardoor niet afgeleid door de taligheid van de opgaven. De opgaven dekken de vier rekendomeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten & Meetkunde en Verbanden. 

Toetsvorm 

De toets is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bestaat uit sommen die zonder rekenmachine uitgerekend moet worden en bij het tweede deel mag er gebruik gemaakt worden van een online rekenmachine. De toets bestaat uit kale opgaven en realistische contextopgaven. Kale opgaven zijn rekenopgaven zonder context. Naast het automatiseren is het belangrijk dat leerlingen ‘alledaagse’ rekenproblemen kunnen oplossen. Onze toetsen bevatten daarom ook realistische opgaven, waarin realistische problemen moeten worden vertaald naar rekenproblemen. Daarnaast wordt in de opgaven een beroep gedaan op het schatten van antwoorden. 

Diawisk de toets voor wiskunde

Wiskunde behoort tot de kernvakken van het VO. Leerlingen leren om logisch na te denken en problemen op te lossen. Dit helpt leerlingen niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Met Diawisk krijg je inzicht in de wiskundige vaardigheden van jouw leerlingen.

Toetsvorm

Diawisk bestaat uit een set opgaven passend bij het wiskundeprogramma in de onderbouw. Afname van de toets kan binnen één lesuur plaatsvinden.

Diawisk kleiner.png

 

Vraag onze Demotoetsen aan
releease.PNG

Een nieuwe rekentoets! 

De rekentoets (Diacijfer) is geheel vernieuwd! 

Wat is nieuw?

  • De toetsen zijn adaptief
  • 5 verschillende toetsen per meetmoment: voor elk niveau een toets

Ook alle voordelen van Diacijfer 1.0 worden meegenomen naar Diacijfer 2.0:

  • Weinig tekst en veel beeld zodat taal geen struikelblok vormt
  • Rustige vormgeving
  • Gekoppeld aan de referentieniveaus rekenen

"De kwaliteit van de contextopgaven is goed. De situaties in de opgaven zijn authentiek en dichtbij de (zichtbare) werkelijkheid van leerlingen. Het is zonder meer een compliment waard dat de toetsenmakers in staat zijn gebleken de contextopgaven met weinig taal te construeren. De opgaven bevatten geen overbodige taal, de vraagstelling is kort en duidelijk." 

Expertgroep PO,
Beoordeling opgaven Diacijfer

“Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan oefenen. " 

Paula Smit, Remedial Teacher,
Calandlyceum, Amsterdam

Ook bij jou op school?

Benieuwd naar de voordelen van de Diatoetsen? Wij komen graag langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Contactformulier