Bekijk hier de actuele meldingen: onderhoud inlogpagina's 20 & 21 april, nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Voortgezet Onderwijs

Volgtoetsen rekenen-wiskunde

 

Rekenen is een basisvaardigheid. Leerlingen hebben een fundamenteel rekenniveau nodig om zich in de maatschappij te kunnen redden. Bij wiskunde in het vo leren leerlingen om logisch na te denken en problemen op te lossen. 

 

We hebben de volgende toetsen:

  • Diacijfer: de rekentoets voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3
  • Diawisk: de wiskundetoets voor leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 

Met de nulmeting* aan het begin van leerjaar 1 krijg je direct inzicht in de reken- en wiskundige vaardigheden van leerlingen die instromen. De ontwikkeling van de leerlingen in het vo kun je volgen met de volgtoetsen aan het einde van leerjaar 1, 2 en 3. 

* Er is geen nulmeting beschikbaar voor Diawisk.

 

Diacijfer de rekentoets

Met Diacijfer is het mogelijk om het rekenniveau van vo-leerlingen vast te stellen, en sterke en ontwikkelpunten te signaleren. Dit geeft je handvatten om leerlingen gericht verder te helpen groeien. In de toets is taal zoveel mogelijk vervangen door beeld. Leerlingen worden daardoor niet afgeleid door de taligheid van de opgaven.

De opgaven dekken de vier rekendomeinen:

  • Getallen
  • Verhoudingen
  • Meten & Meetkunde
  • Verbanden

Naast kale opgaven bestaan onze toetsen ook uit realistische contextopgaven. Het is belangrijk dat leerlingen 'alledaagse' problemen kunnen oplossen. Onze toetsen bevatten daarom realistische opgaven, waarin de problemen moeten worden vertaald naar rekenopgaven.

 

Diawisk de toets voor wiskunde

Met Diawisk krijgt je inzicht in het wiskundeniveau van je leerlingen. Wiskunde behoort tot de kernvakken van het voortgezet onderwijs en draagt bij aan persoonlijke vorming en voorbereiding op de toekomst (zoals vervolgopleidingen en beroepen). Leerlingen leren om logisch te redeneren en problemen op te lossen helpt de leerlingen niet alleen op school, maar ook daarbuiten.

In Diawisk worden de volgende domeinen bevraagd:

  • Getallen (en Verhoudingen)
  • Meten en Meetkunde
  • Verbanden en Formules
  • Informatieverwerking en Onzekerheid

 

Diawisk kleiner.png

 

Vraag hier onze demotoetsen aan

Kennismaken met het Dia LVS

Benieuwd naar de voordelen van de Diatoetsen? Wij komen graag langs voor een productpresentatie. Je kunt gratis een kennismaking aanvragen. Wij maken dan graag een afspraak!

Kennismaking vo aanvragen

 

Online brochure

Wil je onze online brochure lezen? Dat kan! Je kunt hem hier aanvragen:

Brochure vo aanvragen

"De kwaliteit van de contextopgaven is goed. De situaties in de opgaven zijn authentiek en dichtbij de (zichtbare) werkelijkheid van leerlingen. Het is zonder meer een compliment waard dat de toetsenmakers in staat zijn gebleken de contextopgaven met weinig taal te construeren. De opgaven bevatten geen overbodige taal, de vraagstelling is kort en duidelijk." 

Expertgroep PO,
Beoordeling opgaven Diacijfer

“Sommige leerlingen hebben moeite met tekstbegrip. Ik kijk dan in de toetsresultaten naar micro, meso en macro. Deze scores laten me zien waar het probleem zit, zodat we gericht kunnen gaan oefenen. " 

Paula Smit, Remedial Teacher,
Calandlyceum, Amsterdam

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze volgtoetsen of Diaplus Tekstenlab? Vul ons contactformulier hieronder in. Wij staan klaar voor al je vragen.

Contactformulier