Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

LVS-toetsen goedgekeurd door de EPO

« Vorige pagina

Scholen zijn verplicht om de ontwikkeling van leerlingen vanaf binnenkomst te volgen, zodat zij het onderwijs zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Daarbij moeten scholen een leerlingvolgsysteem gebruiken. De Expertgroep Toetsen PO vormt een kwaliteitsoordeel over dit instrument. De Expertgroep Toetsen PO beoordeelt instrumenten die deel uitmaken van een leerlingvolgsysteem.

We zijn blij en trots dat Diawoord, Diacijfer en Diaspel voor groep 3 tot en met 8 en Diatekst voor groep 6,7 en 8 zijn goedgekeurd en positief bevonden zijn door de Expertgroep Toetsen PO. Hiermee is aangetoond dat je met onze volgtoetsen van het Dia-LVS betrouwbaar en valide het taal- en rekenniveau van iedere leerling kunt toetsen.