Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Diataal gaat samenwerken met TO (NSCCT) en Buro Bruis (Planb²)

« Vorige pagina

Met de overname van Testservice Onderwijs (TO, uitgever van de NSCCT) gaat Diataal een intensievere samenwerking aan met dr. Theo van Batenburg. Naast het als vanouds uitgeven en verwerken van de NSCCT ontwikkelen zij de komende jaren samen digitale versies voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs, en klas 1 t/m 3 in het voortgezet onderwijs. De licenties hiervoor verstrekt de Universiteit Groningen aan Diataal bv.

Sociaal-emotionele aspecten ook in beeld brengen
Naast de cognitie van de leerling zijn ook sociaal-emotionele aspecten als motivatie en werkhouding belangrijk om te weten. Diataal ontwikkelt daarom naast de taal- en rekentoetsen en de (digitale) NSCCT volgend schooljaar een instrument dat eveneens is voortgekomen uit onderzoek van de Universiteit Groningen. De resultaten zullen in het digitale systeem van Diataal, Dia-groeiwijzer, in combinatie met de cognitieve resultaten worden gepresenteerd. Zo komt er van iedere leerling een compleet profiel.

Profielanalyses
Het gaat om meer dan alleen losse toetsen. Diataal analyseert discrepanties tussen de taal-en rekenprestaties met het leerpotentieel enerzijds en het sociaal-emotionele profiel anderzijds. Dankzij de automatische analyse van scoreprofielen in Dia-groeiwijzer krijgt u in één oogopslag een diagnostisch beeld van iedere leerling. Zo kunt u verantwoord inspelen op de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van iedere leerling, en uiteindelijk ook tot een onderbouwd doorstroomadvies komen.

Samenwerking met Buro Bruis
Veel scholen die de NSCCT gebruiken, kennen Buro Bruis als leverancier van aanvullende producten als Planb² en Script. Om deze scholen optimaal te kunnen blijven bedienen gaat Diataal ook met Buro Bruis een intensieve samenwerking aan. Myra den Haan van Buro Bruis is als onderwijsadviseur bij Diataal werkzaam, daarnaast blijft zij zorgdragen voor Planb² en Script, die zij in nauwe samenwerking met Diataal verder zal ontwikkelen in lijn met het nieuwe Curriculum.nu.

Achtergrondinformatie
De NSCCT meet het leerpotentieel van alle leerlingen in groep 4 tot en met 8. De certificering door Cotan geldt tot 2030. Dankzij de koppeling van de NSCCT aan het nieuwe Dia-LVS worden de taal- en rekenprestatie van leerlingen vergeleken met hun leerpotentieel. Het streefniveau van iedere leerling wordt afgestemd op de leerpotentie, en onderpresteerders worden gesignaleerd. De NSCCT wordt de komende jaren geleverd als vanouds, met papieren toetsboekjes en scoreverwerking door Theo van Batenburg. Ga voor nadere informatie naar www.nscct.info.

Voor de digitale versie van de NSCCT en de sociaal-emotionele test is nieuw onderzoek nodig; dit zal gebeuren met het platform van Diataal. De dataverzameling hiervoor zal in de komende twee schooljaren plaatsvinden, waarna deze gedigitaliseerde toetsen worden gecertificeerd. Meedoen aan het digitaliseringsproject? Ga naar www.diataal.nl.

Buro Bruis levert Planb²/Script en de dienstverlening door Myra den Haan.
Met Script wordt het leerpotentieel van de leerlingen geanalyseerd in relatie tot hun taal- en rekenvaardigheden op basis van de Cito- of Dia-LVS scores. Met deze inzichten kunt u gericht gaan werken aan verbeterplannen. Planb² is een planningstool dat hiertoe handvatten biedt. Gebaseerd op de principes van handelings- en opbrengstgericht werken helpt Planb² de leerkracht de groep als geheel en de onderwijsbehoeften van individuele kinderen nauwlettend te volgen. Met Planb² kan de school op een dynamische manier het onderwijs plannen en evalueren. Ga voor nadere informatie naar www.burobruis.nl.