Basisonderwijs

NSCCT 

De NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) helpt leerlingen, die onder hun niveau presteren, op te sporen. De uitslag is een betrouwbare en valide meting van het leerpotentieel van de leerling. De NSCCT met versies voor de groepen 4 t/m 8 wordt uitgegeven door Testservice Onderwijs (TO). Sinds 2017 werken Diataal en TO nauw samen en is er een koppeling gerealiseerd van de resultaten van de Diatoetsen met het leerpotentieel van de NSCCT. Deze is direct terug te zien in de Dia-groeiwijzer. Zo kun je in één oogopslag zien of je leerlingen boven-, onderpresteren of dat ze presteren zoals je dat van hen mag verwachten.

Toepassingen

Het leerpotentieel van leerlingen wordt door scholen gebruikt voor:

  • Het signaleren van onderpresteren
  • Een objectieve 'second opinion' over wat de leerlingen kunnen
  • Een indicatie van de additionele waarde van hun onderwijs
  • Een beter gefundeerd schooladvies

Met een jaarlijkse afname van de NSCCT wordt de cognitieve ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs gevolgd.

NSCCT.png

Aanschaffen NSCCT

De NSCCT heeft lage aanschafkosten, een klassikale afname en duurt één uur. De testboekjes kun je online bestellen. De antwoordformulieren en koppeling kunnen worden aangeschaft via onze webshop. 
Via de Dia-groeiwijzer kun je de antwoordbladen met de namen van de leerlingen printen. Nadat de ingevulde antwoordbladen zijn geupload via de Dia-groeiwijzer worden deze verwerkt door TO en volgt uiterlijk binnen 10 werkdagen de rapportage.

Digitale NSCCT

Op dit moment is de NSCCT alleen nog op papier verkrijgbaar, maar de komende jaren ontwikkelen wij samen met TO digitale versies voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs, en klas 1 t/m 3 in het voortgezet onderwijs. Naast de cognitie van de leerling zijn ook sociaal-emotionele aspecten als motivatie en werkhouding belangrijk om te weten. Diataal ontwikkelt daarom naast de (digitale) NSCCT volgend schooljaar een instrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De resultaten zullen in de Dia-groeiwijzer, in combinatie met de cognitieve resultaten worden gepresenteerd. Zo komt er van iedere leerling een compleet profiel.

Toetsen die je leerlingen laten groeien (1).png

 

Informatie onderzoek digitale NSCCT

Voor de digitale versie van de NSCCT en de sociaal-emotionele test is nieuw onderzoek nodig; dit zal gebeuren met het platform van Diataal. De dataverzameling hiervoor zal in de komende twee schooljaren plaatsvinden, waarna deze gedigitaliseerde toetsen worden gecertificeerd.

  • Pilot groep 6: 5 oktober - 27 november 2020
  • Ontwikkelonderzoek groep 4 t/m 8: 1 februari - 30 april 2021

Aanmelden

Uw gegevens worden door ons gebruikt om de afname digitaal mogelijk te maken. Uiteraard gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens.

Verwerkersovereenkomst
Graag willen wij u er op attenderen dat u wettelijk verplicht bent om de verwerkersovereenkomst van Diataal bv te ondertekenen. Deze verwerkersovereenkomst vindt u in Dia-groeiwijzer en kunt u downloaden en uploaden zodra u uw accountgegevens van ons heeft ontvangen.  

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?