Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Dia-eindtoets toegelaten als nieuwe eindtoets basisonderwijs

« Vorige pagina

PERSBERICHT

Basisscholen kunnen nu ook kiezen voor de Dia-eindtoets! Deze digitale eindtoets is vandaag door staatssecretaris Dekker officieel toegelaten na positieve beoordeling door de Expertgroep PO. De toets is ontwikkeld door Diataal BV,  voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen. De Dia-eindtoets sluit aan op de diagnostische volgtoetsen voor taal en rekenen en het leerlingvolgsysteem van Diataal. Dit volgsysteem ondersteunt scholen om hun leerlingen optimaal te begeleiden bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. De Dia-eindtoets is een solide en betrouwbare eindtoets, die in één dagdeel af te nemen is.

Positieve beoordeling
De Expertgroep PO was positief over de inhoud en onderwijskundige kant van de Dia-eindtoets. Bijzondere waardering was er voor de digitale vormgeving en duidelijke instructie:
“De instructie aan de leerlingen is helder en de voorbeeldopgaven maken extra duidelijk wat de leerlingen moeten doen. Het is waardevol dat de leerlingen de dag vooraf een videopresentatie te zien krijgen over wat ze tijdens de toetsafname kunnen verwachten.”

Daarnaast beoordeelde COTAN de validiteit en de betrouwbaarheid positief:
“De correlaties met de Centrale Eindtoets en de andere eindtoetsen, laten overtuigend zien dat de Dia-eindtoets in hoge mate hetzelfde meet. Ook is sprake van een bevredigende overeenkomst tussen het schooladvies en het Dia-eindtoetsadvies.”

De scholen die hebben meegedaan aan de proeftoets waren zeer tevreden:
“Fijn dat de toets in één ochtend kan worden afgenomen.”
“De leerlingen kunnen zich beter concentreren doordat de vragen een voor een op het scherm komen.”

Hilde Hacquebord, directeur van Diataal BV, is erg content met de erkenning. “We hebben met ons team en de basisscholen hard gewerkt om een betrouwbare  toets te maken die er mooi uitziet en gebruiksvriendelijk is. Zo kan de toets in één dagdeel worden afgenomen. Als digitale toets heeft de Dia-eindtoets veel voordelen ten opzichte van andere toetsen. Leerlingen vinden digitaal toetsen fijn, ze kunnen zich beter concentreren en ze blijven gemotiveerd, ook omdat de toets  aansluit bij het niveau van de leerling. Alle leerlingen kunnen in principe meedoen. En we helpen scholen met onze service de stap maken naar het digitale toetsen. Maar voorop staat bij ons de betrouwbaarheid van de advisering.”

Voordelen
De Dia-eindtoets heeft de volgende belangrijke voordelen ten opzichte van andere eindtoetsen:

 
  • Leerlingen worden getoetst op hun eigen niveau: naast de standaardtoets is een eenvoudiger toetsversie ingebouwd.

 

  • De resultaten zijn op leerling-, klas-, en schoolniveau digitaal beschikbaar en in pdf printbaar.

 

  • De Dia-eindtoets sluit aan op diagnostische volgtoetsen voor taal en rekenen en het leerlingvolgsysteem van Diataal dat in gebruik is bij veel scholen voor voortgezet onderwijs. Gratis voor basisscholen die meedoen aan pilots.

 

  • Deskundige adviseurs kunnen op afspraak voorlichting geven over deze nieuwe toets.

 

  • Om scholen te helpen de stap naar digitaal toetsen te zetten is er een iPad-service. Zo kunnen scholen kennismaken met het digitale toetsen.


Meer weten of eerst uitproberen?
Meer informatie over de Dia-eindtoets? Kijk hier!
Telefoon: 050 8200 120 of 06-27843887

E-mail: [email protected] of [email protected]