Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Toelichting op de problemen met de Diataaltoetsen op 28 september en 3 t/m 5 oktober

« Vorige pagina

In de drukste toetsweken van het jaar was er op piekmomenten sprake van een gebrekkige performance en beschikbaarheid van het platform van Diataal. 
De problemen zijn inmiddels opgelost, maar dat neemt niet weg dat veel scholen en leerlingen er last van hebben gehad. 
Wij betreuren dit enorm, en zijn op zijn minst een verklaring schuldig. 

In het kort willen we ingaan op de gebeurtenissen en de getroffen maatregelen.
Op donderdag 28 september zagen we in de monitoring van ons platform dat niet alle gebruikers konden inloggen. We zagen ook dat het beantwoorden van toetsvragen een lange doorlooptijd en wachttijd in beslag nam. We kregen meldingen van gebruikers die deze problemen onderstreepten.
We zijn meteen gaan onderzoeken waar de problemen vandaan kwamen. 
Het bleek dat er te weinig capaciteit was voor al het dataverkeer dat ontstond door de grote aantallen toetsende leerlingen. 
We hebben daarom de capaciteit fors uitgebreid.

Door deze aanpassing heeft het toetsplatform op vrijdag 29 september en maandag 2 oktober probleemloos kunnen functioneren.
Helaas bleek op 3 en 4 oktober dat er toch weer problemen waren met de beschikbaarheid en performance van ons toetsplatform. 
We hebben daarom naast de infrastructuurspecialisten ook de ontwikkelaars van het platform betrokken in het onderzoek, om te kijken of er mogelijk toch nog een fout zat in de nieuwe software die na de zomervakantie was vrijgegeven na uitvoerige testrondes in de zomer. Het was echter niet direct aanwijsbaar waar de genoemde problemen door werden veroorzaakt. 
De beschikbare capaciteit had binnen de grenzen nog de nodige ruimte over. Na uitgebreid onderzoek zijn we erachter gekomen dat onze applicatieservers niet optimaal gebruik maakten van de beschikbare capaciteit. Ook hierin zijn aanpassingen gedaan om dat te verbeteren.

Op 5 oktober bleek in de ochtend helaas dat er toch nog weer problemen waren tijdens de piekmomenten. Door de aanpassingen van de dagen daarvoor konden we beter inzoomen op de  issues. Dit laatste onderzoek heeft een aantal bevindingen opgeleverd die tot verbeteringen op het platform en in de software hebben geleid. En vanaf 6 oktober hebben we kunnen concluderen dat de situatie onder controle is en dat we de grote aantallen toetsende leerlingen prima kunnen bedienen op het toetsplatform.
Uiteraard blijven we de situatie goed in de gaten houden, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ons platform op dit moment probleemloos functioneert en dat de leerlingen soepel de toetsen kunnen maken.

Nogmaals, we betreuren de gang van zaken. De betreffende issues konden helaas alleen worden opgelost juist doordat er piekmomenten ontstonden. 
We gaan ervanuit dat deze nu zijn opgelost, en dat we bij de volgende toetsronde de pieken goed aankunnen. 
En we vragen uw vertrouwen in ons verbeterde platform.