Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Kennismaken groep 3, 4 en 5

« Vorige pagina

Via www.diataal.nl/kennismaken kunnen leerlingen uit groep 3, 4 en 5 kennismaken met de verschillende onderdelen van de Diatoetsen.

Let op: Deze toetsen zijn alleen bedoeld om te oefenen met het navigeren door een digitale toets en het beluisteren en invullen van het dictee. Het is geen manier om voor de inhoud van de toets te oefenen, want daarvan is deze oefentoets geen exacte afspiegeling. De uitlegschermen aan het begin van de toets wijken inhoudelijk iets af van de echte toets, er worden wel soortgelijke schermen getoond.

Per toetstype krijgen de leerlingen 5 vragen en bij tekstbegrip een luistertekst. Deze vragen weerspiegelen de verschillende vraagtypen die in de echte toets voorkomen.