Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Nieuw in de Dia-groeiwijzer

« Vorige pagina

De Dia-groeiwijzer is op een aantal onderdelen uitgebreid. Hieronder vind je een overzicht van de vernieuwingen. Over ieder onderwerp vind je meer informatie op de hulppagina’s in de Dia-groeiwijzer.

Leerlingrapport

Het leerlingrapport is voor iedere leerling, nadat de school dat heeft ingesteld, te vinden zijn op de eigen leerlingpagina. Het leerlingrapport bevat per toets de kleurenliniaal en de groeigrafiek zodat de leerling de laatste stand van zaken en zijn ontwikkeling kan bekijken. In tekstvakken op het rapport staan korte toelichtingen voor de leerlingen met tips om te groeien, deze kunnen ook door de school uitgezet worden. Ook de toetsresultaten op leerlingniveau in de Dia-groeiwijzer voor leerkrachten zijn aangepast. Leerkrachten zien hetzelfde als leerlingen, met aanvullende gegevens zoals domeinscores, toetsduur en lezerstypes. Lees hier meer over het leerlingrapport.

Uitbreiding van de school- en cohortresultaten

De school- en cohortresultaten zijn uitgebreid met informatie over de referentieniveaus. Om met deze extra informatie toch een goed overzicht te houden, worden de resultaten niet meer per vak, maar per toetstype weergegeven. Op de hulppagina Volgtoetsen > Resultaten wordt uitgelegd welke resultaten gegeven worden en hoe je deze interpreteert. Klik hier om verder te lezen.

Resultaten van voorgaande jaren direct beschikbaar

De toetsresultaten van voorgaande jaren op school-, cohort- en klasniveau zijn nu beschikbaar, ook als er nog geen toetsresultaten van het huidige schooljaar zijn. Voorheen kon je deze resultaten pas inzien als er in het huidige jaar toetsen gemaakt waren. Als je deze resultaten wilt bekijken, is het nodig dat je eerst de leerlingen uit het archief haalt. Dat doe je via een koppeling met een LAS of via een handmatige invoer. Klik hier voor meer informatie over het activeren van leerlingen.

Nieuwe weergave van de domeinscores

De domeinscores worden op een nieuwe manier weergegeven. Daarmee wordt het mogelijk om de domeinen binnen één toets met elkaar te vergelijken, ook tussen leerlingen. Op die manier kun je snel zien of er een domein is dat binnen de klas extra aandacht nodig heeft. Lees hier een verdere toelichting.

OSO codes voor de Diatoetsen

De Diatoetsen in groep 6, 7 en 8 hebben nu ook een OSO code gekregen en kunnen dus automatisch meegegeven worden aan het VO.