Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

NSCCT samen met Diataal voor kansrijke schooladviezen

« Vorige pagina

Groningen, 19 februari 2021

De NSCCT, die veel scholen inzetten als test voor de leerpotentie, is overgenomen door Diataal BV. De uitgever van de test, dr. Theo van Batenburg, zal als vanouds de testboekjes leveren en de uitslagen rapporteren. Samen met Diataal werkt hij de komende twee jaar aan de digitalisering van de test. De licentie wordt verstrekt door de Rijksuniversiteit Groningen.

Met de NSCCT kun je het leerpotentieel van leerlingen meten. Er is al een koppeling met het nieuwe Dia-LVS waarmee je kunt nagaan in hoeverre de taal- en rekenprestaties van je leerlingen overeenstemmen met hun leerpotentieel. Zo worden onderpresteerders gesignaleerd en kunnen leerkrachten verantwoord inspelen op de ontwikkelingspotentie van iedere leerling. In deze coronatijd is dit extra belangrijk, nu wordt gevraagd om tot een onderbouwd maar kansrijk schooladvies te komen voor het voortgezet onderwijs.

Deelnemen aan het digitaliseringsonderzoek?
Voor de digitalisering van de NSCCT is nieuw onderzoek nodig. Dit zal gebeuren in de digitale omgeving van Diataal. De dataverzameling en het normeringsonderzoek zullen de komende twee schooljaren plaatsvinden, waarna de gedigitaliseerde tests zullen worden gecertificeerd. Meedoen aan het digitaliseringsproject? Ga hiervoor naar de website van Diataal. Bestellen en meer informatie De NSCCT is te bestellen via www.nscct.info. De koppeling met de Diatoetsen kun je bestellen op www.diataal.nl. Met de Citotoetsen is de koppeling gelegd via de applicatie Script www.burobruis.nl.