Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Diataal en Muiswerk Educatief: een unieke samenwerking!

« Vorige pagina

Op basis van Diatoetsen kan precies het juiste oefenmateriaal in Numo geselecteerd worden. Zo blijkt uit onderzoek dat Diataal, Muiswerk Educatief en vijf partnerscholen uitvoerden in de eerste helft van schooljaar 2019-2020. De positieve uitkomst van het onderzoek is het resultaat van een unieke samenwerking tussen twee educatieve uitgeverijen. Scholen in het vo kunnen hier veel voordeel van hebben.

Scoort een leerling zwakker of sterker op bijvoorbeeld Diaspel – de spellingstoets van uitgeverij Diataal – dan krijgt de leerling automatisch (uitdagend) oefenmateriaal voor spelling in Numo - product van uitgeverij Muiswerk Educatief. Hetzelfde geldt voor de andere kernvaardigheden. Met Diatoetsen stel je eerst vast hoever een leerling is met de kernvaardigheden voor Nederlands, Engels en rekenen, waarna Numo het oefenmateriaal precies afstemt op de leerbehoeften van de leerling.

Toetsscores gericht gebruiken
Willemdirk Van den Berg, coördinator bij Calvijn Juliana, één van de partnerscholen uit Rotterdam: “Wij zetten al tien jaar het leerling volgsysteem (LVS) van Diataal in om onze leerlingen te volgen, maar daarna deden we te weinig met de toetsresultaten. Zonde want we willen leerlingen juist op maat bedienen. Nu we de Diatoetsresultaten kunnen koppelen aan Numo-oefenmateriaal kan dat heel gemakkelijk!” Ook leerlingen zijn enthousiast: “Met Diatoetsen haal ik eerst een score, met Numo kan ik oefenen wat ik nog moeilijk vind”, zo legt een leerling van Calvijn Juliana uit. “Ook dat is winst; leerlingen weten waarom ze Diatoetsen maken en daarna gaan ‘Numo-en’, want dat is bij ons inmiddels een werkwoord,” vult Willemdirk aan.

Tijdbesparing zorgt voor werkdrukverlaging
Bram van Tongeren, directeur Didactiek & Innovatie van Muiswerk Educatief: “Diatoetsen en Numo presenteren een tijdbesparend programma dat de werkdruk voor docenten verlaagt. Leraren hoeven het oefenmateriaal niet zelf klaar te zetten, terwijl leerlingen wél exact werken aan de vaardigheden die zij nodig hebben.” Hilde Hacquebord, directeur Diataal: “Van meet af aan heb ik Diatoetsen ontwikkeld om vooral te kijken waar leerlingen staan in het leerproces, en vervolgens hoe je ze verder kunt brengen. Nu blijkt dat de diagnostische informatie die Diatoetsen biedt, heel goed aansluit op het oefenmateriaal binnen Numo. Met persoonlijke leerplannen bereiken wij nog beter ons doel om leerlingen te laten groeien.”

Over Muiswerk
Muiswerk levert hét online leermiddel Numo met oefensoftware op het gebied van Nederlands (lezen, grammatica, woordkennis, formuleren, spelling, werkwoordspelling, leestekens), Engels (lezen, grammatica, woordkennis) en Rekenen en wiskunde (getallen, verbanden, verhoudingen, meten en meetkunde). Meer informatie op www.numo.nl.

Over Diataal BV
Diataal levert digitale diagnostische volgtoetsen voor taal en rekenen met aansluitend lees- en oefenmateriaal voor Nederlands en Engels (Diaplus Tekstenlab). De toetsen zijn het uitgangspunt voor gericht didactisch handelen met als doel leerlingen te helpen om verder te komen. Meer informatie op www.diataal.nl.

Belangrijke punten: 

  • Diataal B.V. en Muiswerk Educatief zijn én blijven onafhankelijk van elkaar.
  • De producten van beide partijen zijn onafhankelijk van elkaar te bestellen.