Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Omzettabel Diatekst 2.0 naar 1.0

« Vorige pagina

Leerlingen halen gemiddeld genomen hogere referentieniveaus op de vernieuwde Diatekst (2.0) toets. Dat komt doordat deze vernieuwde toetsen sterker verankerd zijn aan de openbare referentiesets. De behaalde referentieniveaus sluiten nu ook beter aan bij de verwachtingen op basis van de behaalde niveaus aan het eind van groep 8 van de basisschool. De nieuwe scores liggen op een andere schaal. Veel scholen willen graag een connectie maken tussen de scores op de vernieuwde Diatekst toets en de eerder ontwikkelde Diatekst toets. Het is echter niet mogelijk om een een-op-een omzetting te maken. Dit komt mede doordat de scores op de oude toets anders verdeeld zijn dan bij de nieuwe toets. Om u toch de mogelijkheid te bieden een connectie te maken, leveren we een globale omzettabel, waarin afgelezen kan worden welke score de leerling gehaald zou hebben op de oude toets. We raden aan om bij de nieuwe lichting (leerjaar 1) vooral uit te gaan van de verbeterde nieuwe scores en referentieniveaus.  

Download hier deze omzettabel.

  • Klik hier voor een publicatie van Cito: Terugblik centrale eindtoets, met daarin o.a. het aantal en percentage leerlingen op de verschillende referentieniveaus verdeeld per toetsadvies. 
  • Klik hier voor een publicatie van de Onderwijsinspectie, met daarin o.a. een tabel met signaleringswaarden voor 1F en 1S/2F en het huidige landelijk gemiddelde voor 1S/2F per schoolwegingscategorie.