Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Kennisdag: Opbrengstgericht werken in kwadraat

« Vorige pagina

Vanaf 2020 krijgt opbrengstgericht werken een nieuwe impuls als gevolg van de komst van het nieuwe onderwijsresultatenmodel voor het primair onderwijs. Tezamen met de komst van nieuwe volgtoetsen verandert de inhoud van het proces van opbrengstgericht werken;
• de referentieniveaus en cruciale leerdoelen komen centraal te staan;
• het gebruik van nieuwe kindgerichte toetsen die focussen op de referentieniveaus;
• de schoolweging als referentiepunt van de eindopbrengsten (en passend onderwijs).

Kennisdag 8 april 2020
Voor schoolleiders, intern begeleiders, beleidsmakers en anderen  wordt er een kennisdag georganiseerd op 8 april 2020 (herhaling van 2 december 2019!). Deze dag start met een algemene presentatie van Wijnand Gijzen over de schoolweging en de betekenis ervan voor het onderwijs in de school. Vervolgens is er een kenniscarrousel bestaande uit drie (parallelle) sessies:

• Werken met cruciale leerdoelen door Helder Onderwijsadvies
• IEP-volgtoetsen door Bureau ICE
• Dia-volgtoetsen door Diataal bv

 

Locatie: Domstad Hogeschool Utrecht
Kosten: € 120,- (inclusief btw en lunch)
Maximaal: 150 deelnemers
Aanmelden: klik op deze link