Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Normeringsscholen gezocht!

« Vorige pagina

Ruim 35% van de scholen voor voortgezet onderwijs gebruikt al naar tevredenheid toetsen van het Diataal leerlingvolgsysteem. Voor het primair onderwijs is het leerlingvolgsysteem volop in ontwikkeling. Momenteel wordt er een onderzoek uitgevoerd, om nieuwe digitale adaptieve LVS-Diatoetsen voor de bovenbouw (vanaf eind groep 5) van het primair onderwijs samen te stellen. Deze toetsen zullen voor het eerst beschikbaar zijn vanaf het schooljaar 2019-2020. Deze toetsen zullen dan echter nog niet meteen genormeerd zijn. Om dit te kunnen doen, op de verschillende afnamemomenten, zijn we nu op zoek naar scholen die hieraan mee willen doen. We willen u daarom graag uitnodigen om deel te nemen aan het normeringsonderzoek dat komend schooljaar op het programma staat.

Wat Diataal van u verwacht
· Alle leerlingen op uw school in de groepen 5, 6, 7 en 8 doen mee aan alle meetmomenten volgens bovenstaande toetskalender
· De leerlingen maken alle toetsen, te weten Diacijfer (rekenen), Diatekst (begrijpend lezen), Diaspel (taalverzorging) en Diawoord (woordenschat)
· U kiest zelf wanneer u de toetsen afneemt, binnen de door Diataal vastgestelde afnameperiode

Toetskalender normeringsonderzoek1,2

Toets Afnameperiode Resultaat
B6 / B7 / B8 16 sept - 11 okt 2019 1 november 2019
M6 / M7 / M8 6 jan - 31 jan 2020 14 februari 2020
E5 / E6 / E7 18 mei - 12 juni 2020 26 juni 2020

 

Optioneel, maar zeer gewenst
· U maakt de Cito-toetsen en levert deze recente Cito-scores aan Hiermee kunnen wij onze toetsen valideren door correlaties te berekenen
· U levert, indien van toepassing, voorlopige schooladviezen VO aan

Wat u kosteloos van Diataal ontvangt
· Toegang tot de docentmodule van Diataal. Hierin zet u toetsen klaar en kunt u de resultaten bekijken
· Een vrijblijvende kennismaking met de Diatoetsen vanaf eind groep 5
· Een servicegesprek ter ondersteuning van het proces
· Een resultaatbespreking. Dit is handig om te ontdekken hoe de diagnostische gegevens geïnterpreteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld hoe Diaplus3 ingezet kan worden en wat het betekent voor het handelen in de klas
· Complete resultaten voor de verschillende Diatoetsen in de vorm van vaardigheidsscores (begrijpend lezenniveau, rekenniveau, spellingniveau, woordenschatniveau), referentieniveaus (1F/2F/1S), percentielscores en domeinscores (zoals getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden). In de toetskalender kunt u zien wanneer u de resultaten kunt verwachten per meetmoment
· In pilotvorm het Diagnostisch Rapport Met Doorstroomadvies (DRMD), dat u kunt gebruiken als onderbouwing van uw schooladviezen

Aanmelden
U kunt uw school aanmelden vóór vrijdag 28 juni 2019 via [email protected], o.v.v. naam van de school, BRIN + vestigingsnummer, naam van de contactpersoon + de contactgegevens en de verwachte leerlingenaantallen per groep (5 t/m 8).

Voor het normeringsonderzoek hebben we een steekproef nodig, die representatief is voor de gehele populatie, wat betreft regio, schoolgrootte, denominatie en verstedelijking. Daarom bestaat er een kans dat als u zich opgeeft, we u helaas teleur moeten stellen, in het geval dat we al voldoende scholen met gelijke kenmerken in de steekproef hebben.

 

1 Het Dia-LVS kent drie meetmomenten. De eindmeting kan ook ingezet worden als beginmeting in het nieuwe jaar (E5 = 6A). In het onderzoeksjaar 2019-2020 worden de toetsen van alle meetmomenten gemaakt
2 Diacijfer en Diatekst zijn adaptieve toetsen. In het normeringsonderzoek zal de beginmeting dat nog niet zijn
3 Diaplus is een online tekstenbank met ruim 800 aansprekende teksten met oefenvormen