Bekijk hier de actuele meldingen: NIEUW: digitale markeerstift! Meer info…

Pilotscholen gezocht voor groep 3 en 4.

« Vorige pagina

Wilt u meedenken over de toetsmogelijkheden van groep 3 en 4? Doe dan mee aan onze pilot in de periode 3 t/m 28 juni 2019. 

In het kort:
Wat: pilot in groep 3 en 4
Wanneer: 3 juni t/m 28 juni 2019
Duur: 4 x ± 30 min
Waarom: verkennen van toetsmogelijkheden bij groepen 3 en 4

De pilot bestaat uit drie taalonderdelen en één rekenonderdeel:

Voor taal onderzoeken we de volgende zaken d.m.v. de volgende toetsen:

  • Diatekst: tekstvaardigheid door middel van leesteksten en luisterteksten. Omdat het technisch lezen nog sterk in ontwikkeling is, willen we in (het begin van) de middenbouw niet alleen leesteksten voorleggen.
  • Diawoord: woordenschat door middel van meerkeuzevragen, ondersteund met beeldmateriaal.
  • Diaspel: hoe taalverzorging het best getoetst kan worden: digitaal of schriftelijk en verschillende vraagtypes (dictee en vervoegvragen).

Voor rekenen onderzoeken we verschillende type vragen; een rekendictee en signaalsommen. In deze pilot willen we met name kijken welke vraagtype het beste aansluit bij de leerlingen en alvast een eerste idee krijgen of het niveau van de vragen juist is.
U ontvangt geen resultaten van deze pilottoetsen.

Aanmelden
Wij willen u vragen vóór 5 april aan te geven of u aan deze pilottoetsen deel wilt nemen door een mail te sturen naar [email protected] met daarbij een overzicht van de leerlingaantallen van de deelnemende groepen 3 en 4. Later ontvangt u dan van ons verdere informatie en instructies.