Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Schoolexamen rekenen

« Vorige pagina

In het voortgezet onderwijs gaat rekenen weer meetellen voor het diploma. De landelijke rekentoets verdwijnt, maar leerlingen moeten het vak rekenen afsluiten met een schoolexamen. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze dat schoolexamen vormgeven.

Diatoetsen ontwikkelt nieuwe volgtoetsen Diacijfer voor het voortgezet onderwijs. Met deze rekentoetsen kan de rekenvaardigheid van leerlingen gevolgd worden op weg naar het schoolexamen. Wilt u deze rekentoetsen eens uitproberen? In januari kunt u nog gratis meedoen aan de pilot met leerjaar 1 t/m 3!

Kenmerken van de pilottoetsen Diacijfer zijn:
- Bevat kale opgaven en contextopgaven
- Toetst de rekenvaardigheid en niet de taalvaardigheid. Taal is zoveel mogelijk vervangen door beeld
- Geeft inzicht in de ontwikkeling van leerlingen t.o.v. de referentieniveaus rekenen (1F-2F-3F)
- Laat resultaat op deelscores zien voor de vier domeinen uit het referentiekader.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar onze website.