Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Diatoetsen zichtbaar in onderwijsplansysteem Planb²

« Vorige pagina

Diataal BV en Buro Bruis werken samen zodat de resultaten van de Dia-volgtoetsen ingelezen kunnen worden in Planb².

 

Ontstaan vanuit de praktijk had Planb² primair als doel de administratieve last van leerkrachten en intern begeleiders te verminderen. De webapplicatie Planb² helpt de leerkracht de groep als geheel en de onderwijsbehoeften van individuele kinderen nauwlettend te volgen. Door de inzet van Planb² blijkt dat de leerkracht zich gesteund voelt en de directie duidelijk meer overzicht heeft over wat er op school gebeurt.

‘De leerkracht krijgt meer sturingsinformatie en kan het plannen en evalueren van het onderwijs veel effectiever laten verlopen. Voor ons was het daarom logisch dat de resultaten van de Dia-volgtoetsen ook zichtbaar zijn in Planb²’ zegt Myra den Haan (directeur van Buro Bruis).

 

De Dia-volgtoetsen dienen als startpunt van leren: als leerkracht wil je inspelen op wat leerlingen nodig hebben zodat elke leerling kan groeien. ‘Wij vinden de mogelijkheden die Planb² daartoe biedt ideaal. De leerkracht ziet meteen hoeveel de leerling is gegroeid in de bekende Dia-kleuren voor de landelijke referentieniveaus’ aldus Hilde Hacquebord (directeur Diataal BV). Met een vernieuwende blik op het toetsen helpen we leerlingen zodat ze groeien om verder te komen. Eruit halen wat erin zit! Dat is de opdracht van het onderwijs, de ambitie van ouders en professionals uit het onderwijs. Diataal ontwikkelt vanuit deze visie Diatoetsen en aansluitend lees- en oefenmateriaal.