Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Onderwijsadviseurs gecertificeerd

« Vorige pagina

Sinds 2 oktober zijn onze onderwijsadviseurs gecertificeerd voor de NSCCT. De NSCCT (uitgegeven door dr. T. van Batenburg van Testservice onderwijs) staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test en brengt het leerpotentieel van leerlingen in het basisonderwijs in kaart. De certificering betekent dat de onderwijsadviseurs de NSCCT-training kunnen geven aan intern begeleiders en leerkrachten in het basisonderwijs. Het eerste, praktische gedeelte van de training krijgt in januari een vervolg waarbij de resultaatbespreking aan bod komt. 

Basisscholen die de Diatoetsen afnemen kunnen via de docentmodule de antwoordformulieren met leerlingnamen downloaden. Scholen die zowel de Diatoetsen als de NSCCT afnemen kunnen vanaf januari via de docentmodule van Diataal inzicht krijgen hoe de vaardigheidsscores zich verhouden tot het leerpotentieel. Op deze manier heeft een leerkracht goed zicht op leerlingen die onder- en bovenpresteren.

Kijk voor meer informatie over de NSCCT: www.testserviceonderwijs.nl