Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Symposia

« Vorige pagina

Vanuit Diacademy organiseren we het komende schooljaar een aantal inhoudelijke symposia op verschillende plaatsen in het land voor het primair en voortgezet onderwijs. Wilt u meer weten over werken met de referentieniveaus, wat het belang is van een schoolbrede visie op toetsen of hoe leerlingen door een formatieve, handelingsgerichte aanpak tot hun recht komen? U kunt zich al aanmelden.

 

Formatief werken met de referentieniveaus

In het VO en in het PO zijn de referentieniveaus steeds meer het uitgangspunt om de leerdoelen voor leerlingen te bereiken. De doorlopende lijn van de referentieniveaus zorgt voor een soepeler overgang van PO naar VO. Tijdens dit symposium wordt toegelicht wat dit betekent voor begrijpend lezen vanaf groep 6 tot en met de onderbouw van het VO. Daarnaast ontvangt u praktische handvatten zodat kinderen daadwerkelijk groeien op het gebied van begrijpend lezen.

Mw. Camyre de Adelhart-Toorop, projectleider tienerschool Spring High

Prof. dr. Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam

Dr. Hilde Hacquebord, Rijksuniversiteit Groningen, directeur Diataal

Meer informatie / aanmelden

 

Formatief evalueren en tekstonderwijs bij alle vakken

Diacademy organiseert samen met Dr. Nassau college een symposium over Formatief evalueren bij alle vakken, met o.a. bijdragen van SLO/Curriculum.nu en Talengroep Noord. Het symposium begint met twee korte lezingen:

Dr. Hilde Hacquebord (Diacademy) over het belang van een schoolbrede visie op toetsen en toetsdeskundigheid bij alle vakken.

Dr. Joanneke Prenger (SLO) over de visies die voor de verschillende leergebieden zijn ontwikkeld in het kader van Curriculum.nu, waarbij ze ook zal ingaan op de rol van Nederlands in relatie tot de andere vakken.

De lezingen worden gevolgd door verdiepende workshops over formatief toetsen en tekstonderwijs bij alle vakken.

Meer informatie / aanmelden