Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Forse groei aanmeldingen Dia-eindtoets

« Vorige pagina

Vorig jaar konden basisscholen voor het eerst kiezen voor de Dia-eindtoets. ‘Het aantal leerlingen die de Dia-eindtoets maakten, viel in eerste instantie best tegen’ vertelt dr. Hilde Hacquebord, directeur van Diataal BV. ‘ We hebben gemerkt dat scholen weloverwogen keuzes maken voordat ze overstappen naar een andere toetsaanbieder terwijl ze echt al overtuigd waren van de voordelen van zo'n overstap. We bieden een digitale, adaptieve en wetenschappelijk onderbouwde eindtoets. Onze eindtoets maakt deel uit van een doorlopende toetslijn waarmee we leerlingen niet beoordelen maar hun groei inzichtelijk maken richting het voortgezet onderwijs’. Hacquebord vervolgt: We hadden een lange adem nodig waar we nu de vruchten van lijken te plukken.’

 

Naast de Dia-eindtoets, kunnen scholen ook kiezen voor de Centrale Eindtoets, Route 8, Iep, AMN of CESAN. Behalve dat niet elke eindtoets adaptief en digitaal is, onderscheidt de Dia-eindtoets zich door aan te sluiten op de Dia-volgtoetsen waarmee basisscholen de ontwikkeling van hun leerlingen over de verschillende jaren in beeld kunnen brengen. Dit leerlingvolgsysteem (deels nog in ontwikkeling), geeft inzicht in hoever leerlingen zijn met de beheersing van de referentieniveaus voor taal en rekenen. De referentieniveaus worden in het voorgezet onderwijs al volop gebruikt en vormen het nieuwe wettelijke kader. In het basisonderwijs zullen deze referentieniveaus daarom steeds belangrijker worden.’ Aldus Hacquebord die zelf aan de wieg stond van de Diatoetsen en nog steeds verbonden is met de Rijksuniversiteit van Groningen als universitair hoofddocent.

 

Basisscholen kunnen tot en met 31 januari hun aanmelding voor een van de eindtoetsen plaatsen. Hoeveel leerlingen uiteindelijk de Dia-eindtoets maken, blijft dus nog even afwachten.