Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Diatoetsen en NSCCT bundelen krachten

« Vorige pagina

Vanaf dit schooljaar zijn Diataal BV (uitgever Diatoetsen) en Testservice Onderwijs BV (licentiehouder NSCCT) een samenwerking met elkaar aangegaan. Scholen in het basisonderwijs kunnen hierdoor het leerpotentieel vergelijken met  de vaardigheid van de leerlingen in taal en rekenen.

 

Dit schooljaar kunnen basisscholen ervoor kiezen om vanuit Dia-LOVS de NSCCT-antwoordbladen (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) te printen. ‘Zo krijgen de scholen het leerpotentieel van de NSCCT gekoppeld aan de vaardigheidsscores van de Diatoetsen.' Aldus dr. Theo van Batenburg (directeur Testservice Onderwijs BV).

De NSCCT en Diatoetsen zijn voortgekomen uit de universiteit van Groningen. dr. Hilde Hacquebord (directeur Diataal BV) vertelt: ‘De NSCCT geeft samen met de toetsresultaten van de Diatoetsen een nog beter beeld van de leerling. Zo kunnen leerkrachten nu zien of ze wel recht doen aan de talenten van een leerling.’

Zowel de NSCCT als de Diatoetsen zijn in opmars in het basisonderwijs. De NSCCT wordt inmiddels ingezet op ruim 500 basisscholen. Diatoetsen is met een marktaandeel van 35% vooral bekend van het voortgezet onderwijs en heeft sinds vorig jaar een officieel erkende eindtoets voor basisscholen. De NSSCT maakt deel uit van het programma waarin de Dia-volgtoetsen en de groeiwijzer (samen Dia-LOVS) met 60 partnerscholen verder wordt ontwikkeld tot een volwaardig leerlingvolgsysteem.