Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

NIEUW (remediërings)methode Nederlands - Taalboost

« Vorige pagina

NIEUW - Taalboost - (remediërings)methode Nederlands voor de eerste graad

De methode is volledig afgestemd op de Vlaamse leerplannen en zo ontwikkeld dat ze op twee manieren aangewend kan worden:

- als basismethode met veel eigen ruimte om je lessen verder uit te bouwen,

- als remediëringsmethode voor de eerste graad.

Met Taalboost werk je op een geïntegreerde en hoogkwalitatieve manier aan:

  • basiskennis taalbeschouwing
  • (vakoverschrijdende)  vaardigheden: lezen, kijken, luisteren, spreken en schrijven
  • schooltaal en functionele taal
  • 21ste-eeuwse doelen: zelfregulierend leren, ICT-vaardigheden, kritisch denken ...

Werk handelingsgericht en actief aan álle vaardigheden, voortbouwend op de groeiwijzer van de Diatoetsen Nederlands.  

De moeilijkheidsgraad van teksten en opdrachten loopt op van naar 1F- op 1F- naar 2F.

  • modules 1, 2 en 3: niveau 1F (groen)
  • modules 4, 5 en 6: niveau naar 2F (oranje)
  • modules 7 en 8: niveau naar 2F (rood)

Nieuwsgierig geworden?

Lees hier meer of plaats reeds nu je bestelling!

Educa is voor België erkend samenwerkpartner met Diatoetsen.