Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Dia-eindtoets als adviestoets

« Vorige pagina

Wilt u een extra indicatie van het niveau van voortgezet onderwijs dat het beste past bij uw leerlingen in groep 8? Doe dan in januari of februari mee aan de digitale Dia-eindtoets in ontwikkeling en krijg van ons binnen twee weken een betrouwbaar leerlingrapport!

Inhoud en onderwijskundige kwaliteit van de Dia-eindtoets goed beoordeeld
Het afgelopen schooljaar hebben we de Dia-eindtoets ingediend bij de Expertgroep PO. De Expertgroep PO is zeer positief over de inhoudelijke en onderwijskundige kwaliteit. Uit de analyses is bovendien gebleken dat de toets betrouwbaar en valide is en een goed voorspellend vermogen heeft. Er is alleen nog aanvullend onderzoek nodig met extra toetsmateriaal. Zo kan de toets beter worden gekoppeld aan de referentieniveaus taal en rekenen. Om volgend schooljaar toelaatbaar te zijn bieden we de toets nog eenmaal aan als adviestoets, geheel gratis en vrijblijvend.

Maximaal 100 scholen kunnen gebruik maken van onze iPadservice voor de digitale afname. Zij ontvangen na afloop een degelijk leerlingrapport dat gebruikt kan worden ter onderbouwing van het schooladvies. Het schooladvies komt in de meeste gevallen overeen met de indicatie die de Dia-eindtoets geeft.

Scholen positief over de Dia-eindtoets
Ook de scholen die vorig jaar hebben meegedaan aan de proefsessie waren zeer enthousiast. Zij waren onder andere zeer te spreken over:
   • de hoge mate van overeenkomst tussen het schooladvies en de Dia-eindtoets;
   • de mogelijkheid om de Dia-eindtoets in een dagdeel af te nemen;
   • de gratis volgtoetsen voor diagnose van taal- en leesproblemen met aansluitend oefenmateriaal.
   • het feit dat de toets naast de verplichte onderdelen nog een extra woordenschattoets bevat;
   • de begrijpelijke vraagstelling bij de leestoets, het dictee en de rekenopgaven met veel beeld;
   • de grotere concentratie van leerlingen doordat de opgaven een voor een op de schermen worden getoond;
   • de iPadservice.

Hoe kan uw school meedoen?
In januari of februari kunt u de Dia-eindtoets digitaal afnemen. Hoe gaat dit in zijn werk?
   • U meldt zich bij ons aan via het aanmeldformulier op www.diatoetsen.nl/eindtoets.
     Doe dit zo snel mogelijk, maximaal 100 scholen, verspreid over het land, kunnen meedoen.
   • U kunt gebruik maken van onze iPadservice als u zelf niet over voldoende computers beschikt.
   • Binnen twee weken na afname ontvangt u van ons per leerling een rapportage met een indicatie van het niveau van voortgezet onderwijs. Dit kunt u gebruiken bij het opstellen van uw schooladvies;
   • Daarnaast vragen we u een extra schriftelijke set met vragen af te nemen op een ander dagdeel in de week van de digitale afname. Het materiaal voor dit aanvullende onderzoek wordt per koerier gehaald en gebracht.

Hieronder kunt u op de afbeelding klikken om een folder te openen die u meer informatie geeft.
Telefoon: 050 8200 120, E-mail: [email protected], Website: www.diatoetsen.nl/eindtoets