Koppeling SomToday

« Vorige pagina

De technische koppeling met SOMtoday is helaas nog onvoldoende toegesneden op de onderwijspraktijk van verschillende scholen. We raden u aan met een excelbestand de leerlingen te importeren, dus op de oude manier.