Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Pilot Engels 3/4 havo/vwo

« Vorige pagina

Wilt u zicht krijgen op het tekstbegrip en woordenschat Engels van uw leerlingen in de 3e/4e klas havo/vwo?

Doe mee met onze gratis en vrijblijvende pilot en ontvang een uitgebreide rapportage. De toetsen worden digitaal gemaakt binnen twee lesuren in de periode februari-zomervakantie 2015. Wanneer u de leerlingen de toetsen laat maken, bepaalt u zelf. Diataal is een digitaal leerlingvolgsysteem met diagnostische toetsen voor de kernvakken. We zijn nu bezig onze toetsen Engels uit te breiden naar leerjaar 3 en 4 havo en vwo. Om betrouwbare, genormeerde toetsen te maken, moeten ze echter eerst bij heel veel leerlingen van verschillende scholen worden afgenomen. Als u meedoet, krijgt u een rapportage op school-, klas- en leerlingniveau. Deze kunt u gebruiken om opbrengstgericht te werken. En daar hebben u en uw leerlingen wat aan! Meer informatie of aanmelden? Stuur een email naar: [email protected] of bel met onze Helpdesk: 050 8200 120