Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Pilot Nederlands 3F

« Vorige pagina

De referentieniveaus geven u inzicht in het niveau van uw leerlingen. De toetsen begrijpend lezen van Diataal zijn vorig schooljaar geankerd aan de referentieniveaus voor de niveaus 1F en 2F. Dat wil zeggen dat de scores van de toetsen op een correcte manier aan de referentieniveaus zijn gekoppeld. Dit schooljaar loopt er in de maanden april, mei en juni een onderzoek om ook niveau 3F te ankeren. Door deel te nemen aan dit onderzoek, krijgt u inzicht in het niveau van uw leerlingen én draagt u bij aan de ontwikkeling van toetsen begrijpend lezen. De toets bestaat uit twee delen: een digitaal deel met (nieuwe) teksten en vragen van Diataal en een papieren deel met teksten en vragen uit de referentieset. De toets kan in twee lesuren ( 2 x 50 minuten) gemaakt worden. Klassen uit 2 vwo, 3 havo, 3 vwo en/of 4 havo, 4 vwo kunnen aan deze pilot meedoen. U bepaalt zelf wanneer u de toets afneemt. Na afname ontvangt u een inzichtelijke rapportage met de scores van uw leerlingen. Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Klarien Lenting: [email protected]