Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Binnen 2 uur opnieuw inloggen bij Diacijfer/Diaspel

« Vorige pagina

Door het capaciteitsprobleem dat hierboven uiteengezet wordt, ontstaat er een ketenreactie. Leerlingen die Diacijfer of Diaspel maken terwijl de verbinding te langzaam is en verbroken wordt, kunnen opnieuw inloggen, mits ze dit binnen 2 uur doen. De toetsen staan nl. gedurende 2 uur open nadat ze gestart zijn. Na 2 klokuren kunnen de leerlingen niet meer inloggen.

Mocht Diacijfer/Diaspel bij uw leerlingen afgebroken zijn en zij kunnen niet opnieuw inloggen, kunt u ons mailen en verzoeken de gemaakte vragen te verwijderen en de toets te resetten. De leerlingen moeten daarna opnieuw beginnen. Wilt u ons dan de klas, leerlingnaam en inlognaam sturen? Ook dit probleem heeft onze aandacht en wij zullen hier zo snel mogelijk een oplossing voor bedenken.