Bekijk hier de actuele meldingen: digitale markeerstift en nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Pilot intelligentietoets

« Vorige pagina

Vanaf volgend jaar neemt het basisonderwijs in Nederland de Eindtoets pas in april af, als de keuze voor het voortgezet onderwijs al is gemaakt op basis van het schooladvies. Voor het VO is het inzicht in de intelligentie van leerlingen dan belangrijk. Wij willen daarom onderzoeken of een intelligentietoets een interessante aanvulling vormt op het bestaande toetsenpakket van Diataal en zijn op zoek naar brede scholen die de toets willen afnemen bij hun leerlingen.

Meer informatie over deze pilot vindt onder Onderzoek.