Bekijk hier de actuele meldingen: onderhoud inlogpagina's 20 & 21 april, nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Onderwijsroute 10-14 en Diatoetsen

« Vorige pagina

in gesprek met coach en vak-expert Judith Pool.

De naam zegt het al. Onderwijsroute 10-14 is er voor leerlingen van 10 tot 14 jaar. Leerlingen op de tienerschool krijgen les in een doorlopende leerlijn. Pas na hun 14e jaar stappen ze over naar vmbo, havo of vwo. Leerlingen krijgen zo meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past. Meerdere 10-14-scholen maken gebruik van het toetssysteem van Diataal. Wat maken Diatoetsen zo geschikt voor dit onderwijssysteem? We gingen in gesprek met unitregisseur, coach en vak-expert Judith Pool van tienerschool Onderwijsroute 10-14 in Zwolle.

'Onderwijsroute 10-14 biedt leerlingen een ontspannen, stimulerende omgeving én het vertrouwen om door te groeien. Zo kunnen ze hun talenten ontdekken en kiezen wanneer ze er klaar voor zijn', begint Judith Pool het gesprek.
'Bij de start van de tienerschool in 2017 zijn we eigenlijk direct gestart met de volgtoetsen van Diataal. Het traject daaraan voorafgaand is eigenlijk nog ouder. Toen onze netwerkregisseur nog op een andere school werkte, hadden we al contact met Hilde Hacquebord. Diataal bestond toen eigenlijk nog maar net. Bij de ontwikkeling van 10-14 hebben we het toetsconcept van Diataal meegenomen, als een manier van toetsen die goed bij onze school past, digitaal is maar op een iets andere manier insteekt dan de Cito-toetsen.'

Digitaal toetsen
'We maken gebruik van de volgtoetsen en natuurlijk de Dia-eindtoets', vertelt Judith Pool. 'De Diatoetsen meten waar onze kinderen mee bezig zijn en de toetsen zijn heel goed te analyseren. Wij zijn een 10-14 school die veel digitaal werkt. Als onze kinderen een verhaal moeten schrijven, doen ze dat vrijwel altijd digitaal. Ook staat veel van onze lesstof online. De kinderen zijn echt gewend om online te werken. En dat merk ik ook bij de digitale Diatoetsen. Dat gaat ze goed af. Ze kunnen zelf inloggen in de toets, en zijn heel zelfstandig daarin.'

Verschillende niveaus
'Op onze school zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas. Dat betekent dat je een klas voor je hebt met leerlingen van allerlei niveaus. De adaptieve Diatoetsen zijn dan ideaal. Alle leerlingen kunnen tegelijkertijd beginnen aan een toets op hun eigen niveau. Ze zien niet van elkaar wat ze doen en waar ze mee bezig zijn. Dat is heel prettig. Voorafgaand aan de toets, zet je via de Dia-groeiwijzer de toets per leerling op het gewenste niveau klaar. Na de toets zijn de resultaten ook weer daar te vinden. Dat is, juist voor een school zoals 10-14, heel overzichtelijk. En het klaarzetten van de toets vind ik zo ontzettend eenvoudig.'

Korte toetsen en doorlopende leerlijnen
'Voorheen maakten we gebruik van een alternatieve eindtoets. Deze was op papier, duurde erg lang en wij en de kinderen werden daar niet blij van. Het paste niet in ons onderwijssysteem. Wat ons aan de Diatoetsen bevalt zijn vooral de korte afnameperioden van de toetsen. Kinderen blijven op die manier gemotiveerd om een toets te maken. Daarnaast is het fijn dat het Dia-LVS een doorlopende leerlijn biedt. Je hebt hierdoor de mogelijkheid om in de groeicurve zowel po als vo in één leerlijn weer te geven. Er zijn gewoon veel voordelen', vertelt Judith Pool enthousiast.

Formatief werken
'De toetsen worden summatief, maar vooral ook formatief gebruikt. De coach analyseert de toets op leerlingniveau, vervolgens bekijkt de unitregisseur de toets op unitniveau: Wat gaat goed? Wat moeten we voortzetten? Wat zijn de hiaten? Bij welke kinderen zitten hiaten? En hoe kunnen we dat gaan dichten? Daar kunnen de analyses van de Diatoetsen heel erg mooi bij helpen. De resultaten delen wij altijd met ouders/verzorgers en natuurlijk de kinderen. Onze kinderen zijn echt heel betrokken bij de toetsen en willen graag weten waar ze staan. Leerlingen zien na de toets die kleurenbalk natuurlijk ook, en dat vinden ze wel heel interessant. Dat er wordt gewerkt aan een leerlingrapport in het nieuwe schooljaar vind ik dan ook een mooie ontwikkeling. Vooral ook voor het eigenaarschap van de leerling.'
 

"Onze leerlingen zijn echt heel betrokken bij de toetsen en willen zelf ook graag weten waar ze staan."
Judith Pool - Onderwijsroute 10-14

Service
'Het contact met de onderwijsadviseurs en klantenservice van Diataal is naar tevredenheid. Je krijgt uitleg wanneer er iets niet duidelijk is en er wordt meegedacht over de vragen die er zijn. Ik merk iedere keer dat Diataal meeneemt wat ik te berde breng. En er wordt heel snel gehandeld vanuit de klantenservice. Ook als je een keer vastzit, of als je een extra licentie nodig hebt omdat er toevallig een kind bij is gekomen, dan kan dat gelukkig altijd wel op het laatste moment. Het zijn korte lijnen en dat vind ik heel prettig.'

 

Door: Iris Pijpker
GeÏnterviewde: Judith Pool van onderwijsroute 10-14