Bekijk hier de actuele meldingen: onderhoud inlogpagina's 20 & 21 april, nieuwe schalen VO toetsen Meer info…

Ervaringen uit Kortrijk

« Vorige pagina

De meting zelf brengt een proces op gang

De stad Kortrijk voert een actief taalbeleid. Investeren in taal- en leesontwikkeling is een speerpunt. Men biedt ondersteuning aan zwakke lezers, door ze te detecteren met de Diatoetsen en te remediëren met Diaplus, teksten en oefeningen die aansluiten bij de toetsen.

 

Kortrijk investeert in taalontwikkeling

Sinds 2012 worden in Kortrijk toetsen van Diataal afgenomen op basisscholen en scholen voor secundair onderwijs. De toetsresultaten leveren belangrijke informatie voor leerkrachten en pedagogische begeleiders over hoe hun leerlingen ervoor staan en wie een achterstand hebben. Het aanpakken van taalachterstand en het organiseren van ondersteuning voor zwakke lezers vormt een belangrijk onderdeel van het beleid van de stad Kortrijk. Ann Van Damme, beleidsambtenaar diversiteit en taalbeleid: “Wij hebben gekozen voor Diataal omdat wij ons beleid willen baseren op metingen. Diataal geeft heel inzichtelijk de resultaten weer, en is ook gebruikersvriendelijk door de computerafname”.

 

Betrek alle leerkrachten bij de remediëring

Katrijn De Decker is docent Nederlands aan de Rhizo scholengroep: “Wij hebben remedial teaching programma's aangeboden aan taalzwakke leerlingen. We werken met de tijdschriften van Diaplus en met teksten die bij de verschillende vakken worden aangeboden. Het is cruciaal dat docenten van de andere vakken medeverantwoordelijkheid gaan voelen. Zij helpen leerlingen met het ontwikkelen van hun leesvaardigheid om tot een beter begrip van de leerstof te komen. Dat werkt meteen door bij het verbeteren van de leerprestaties en succes op school.”

 

Men is mee

Bruno Overbergh, directeur van de school, vult aan: “Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk. We delen de toetsresultaten en bespreken die op de klassenraad. Iedereen weet van de test. Het hoort erbij. Men is mee, de sfeer is ook: hoe gaan we het samen aanpakken, laten we problemen signaleren en dat communiceren. We leren de resultaten van de leerlingen te plaatsen in een breder kader en daarbij vormt Diataal een ijkpunt. De meting zelf brengt al een proces op gang.”

 

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding

Het is de bedoeling dat de scholen met hun eigen begeleiders de komende jaren verder gaan werken met Diataal en het taalbeleid in hun scholen zelf verder gaan ontwikkelen. De Vlaamse Overheidsdienst CLB, Centrum voor Leerlingbegeleiding, heeft de resultaten van de toetsen geanalyseerd en is daarna met adviezen gekomen. Anders geformuleerd: het CLB
vertaalt deze naar de middelen die nodig zijn om achterstanden in te halen. Ook hier wordt samengewerkt, ook tussen de netten.

 

Veranderingen voor Vlaanderen

Die samenwerking wordt zichtbaar op het stadhuis in Kortrijk, waar Geert de Loof van het vrije net en Lien Lagrange van het Gemeenschapsonderwijs samen aan tafel schuiven bij Ann van Damme. Daar is Hilde Hacquebord op bezoek. Zij heeft de toetsen van Diataal ontwikkeld en leidt sinds 2011 het ontwikkelteam van Diataal in een eigen BV. Omdat er in Vlaanderen steeds meer getoetst wordt, wil Hilde onderzoeken welke investeringen er nodig en gewenst zijn voor het Vlaamse onderwijsveld. Ze wijst er op dat Vlaamse scholen met hun account al toegang krijgen tot een analysemodule die op de Vlaamse onderwijs is toegesneden, met normeringen die zijn gebaseerd op Vlaamse leerlingen. In de komende jaren wordt daarnaast de inhoud van de toetsen en Diaplus vervlaamst. Daar is volgens Lien veel behoefte aan: “Sommige bestaande teksten kan ik heel goed gebruiken, maar ik zou ze willen kunnen aanpassen, het taalgebruik hier en daar wat Vlaamser maken. De onderwerpen zijn gevarieerd en de leerlingen vinden het boeiend.”

 

Begin al op de basisschool

In Kortrijk doen ook basisscholen mee aan Diataal. Ann Van Damme weet dat deze scholen tevreden zijn, zowel over de begeleiding als over de toetsen die er zijn vanaf de vierde klas. Een wens zou zijn om in de toekomst een automatische koppeling met Smartschool te realiseren, en het toetssysteem door te trekken naar de lagere leerjaren.
Bruno Overbergh ziet veel kansen in de samenwerking van zijn school met het basisonderwijs: “We hebben succes-ervaringen, en we gaan hier zeker mee door. Maar ik denk dat het nog veel effectiever is als we nog eerder beginnen met detecteren en remediëren. De overdracht vanuit het basisonderwijs is dan een belangrijke volgende stap, ik zou daar zeker meer op willen inzetten”.
Wilt u op uw school ondersteuning bij de inzet van de toetsen en het oefenmateriaal van Diaplus? Kijk hier voor meer informatie over advies en scholingsmogelijkheden.

 

Door Hilde Hacquebord