Voortgezet Onderwijs

Volgtoetsen Engels 

Aan het begin van het eerste leerjaar zijn er grote verschillen tussen leerlingen in Engelse taalbeheersing. Met de volgtoetsen Engels brengt u de verschillen in kaart. Daarnaast krijgt u inzicht in de betekenis van de toetsresultaten en passende suggesties voor het vervolg. Er zijn twee volgtoetsen voor Engels:

  • Diatekst Engels: de toets voor begrijpend lezen, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3* en 4*
  • Diawoord Engels: de woordenschattoets, voor leerlingen in leerjaar 1, 2, 3* en 4*
    * alleen voor havo en vwo

Met behulp van de nulmeting in leerjaar 1 weet u precies op welk niveau uw leerlingen het VO instromen. Met de volgmetingen aan het einde van leerjaar 1, 2, 3* en 4* brengt u vervolgens de ontwikkeling van uw leerlingen en de opbrengsten van uw onderwijs in kaart.

Engels liniaal.png

 

Diatekst EN toets voor Engels leesbegrip

Met Diatekst kunt u het leesbegrip van uw leerlingen in kaart brengen. De toetsuitslagen zijn gerelateerd aan de niveaus van het Europees Referentiekader. Daarnaast zijn ze landelijk genormeerd, zodat u uw leerlingen kunt vergelijken met leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau in het VO. Diatekst is ook diagnostisch. Wanneer leerlingen op de toets lager scoren dan gemiddeld, worden ze ingedeeld in één van de volgende lezersprofielen:

  • De compenserende lezer compenseert een kleinere woordenschat en andere taalproblemen met een goede tekstaanpak.
  • De schoolse lezer komt tot onvoldoende begrip van de tekst in zijn geheel, ondanks een goede taal- en woordenschat.
  • De vermijdende lezer ervaart zoveel problemen met teksten dat hij of zij leestaken gaat vermijden. Gevolg: zowel de taal- als de leesontwikkeling stagneert.

De profielen geven u handvatten om de leerlingen gericht verder te helpen, in de klas of via remedial teaching. Diaplus Tekstenlab Engels, ons remediërend leesmateriaal, biedt daarvoor lesmaterialen. 

Demo Diatekst EN

 

Diawoord EN toets voor Engelse woordenschat

Met Diawoord toetst u de Engelse woordenschat van uw VO-leerlingen. Er zijn toetsen voor de verschillende onderwijsniveaus. Ze bieden elk ongeveer 50 woorden aan die veelvuldig voorkomen, in combinatie met woorden die Nederlandse leerlingen in de loop van hun schooltijd tegenkomen. Diawoord hanteert verschillende vraagtypen: vertalen (Ned-Eng en Eng-Ned), synoniemen en antoniemen, of het kiezen van het juist plaatje.

Demo Diawoord EN
Knipsel.PNG
voorkant brochure VO.PNG

Leerlingvolgsysteem (LVS) Diatoetsen

Een overzicht van de producten en de werkwijze van Diatoetsen. Download onze brochure voor het VO door op de afbeelding te klikken. Kijk voor actuele prijzen op ons bestelformulier.

Ook bij u op school?

Benieuwd naar de voordelen van ons leerlingvolgsysteem? Wij komen graag  langs voor een vrijblijvende productpresentatie. Bel ons of vul het formulier hiernaast in. Wij maken dan graag een afspraak.

Neem contact met mij op over:

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?