Voortgezet Onderwijs

Pilot Engels

Gratis kennismaken met Diatekst Engels?
De verschillen in het niveau van Engelse taalvaardigheid worden steeds groter. Daarom verrichten wij onderzoek naar het niveau van Engels tijdens de overgang tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en wordt de toets Diatekst Engels momenteel vernieuwd. We ontwikkelen nu een nieuwe nulmeting voor het begin van de brugklas en nieuwe volgtoetsen aan het eind van de volgende leerjaren: vmbo-bb/kb/tl (leerjaar 1, 2 en 3) en havo/vwo (leerjaar 1, 2, 3 en 4).
 

Wat houdt de toets in? 

Diatekst Engels 2.0

  • Een diagnostische volgtoets voor Engels leesbegrip;
  • Toetst verschillende leesvaardigheden in praktische teksten die aansluiten op ‘het echte leven’;
  • Scores en tekstniveaus zijn gebaseerd op het ERK (A1A2-B1-B2-C1-C2);
  • Toetsen zullen in de toekomst adaptief zijn: dat wil zeggen dat de leerling getoetst wordt met teksten die passen bij zijn of haar leesniveau. Zo blijven leerlingen gemotiveerd en presteren ze optimaal.
  • Toont resultaten op deelscores voor drie verschillende leesniveaus: micro (woord en zinsniveau), meso (alineaniveau) en macro (algemeen tekstniveau);
  • Biedt concrete handvatten voor gericht didactisch handelen.

De pilot kan in één lesuur worden afgenomen.

Periode

Afname is mogelijk van 4 mei tot 12 juni 2020.

Meedoen?

Meedoen of meer informatie? Meld u zich dan direct aan via onderstaand aanmeldformulier of stuur een mail naar info@diataal.nl. Bij aanmelding ontvangt u een gratis digitaal Diaplus Engels kennismakingssetje! 

 

Aanmeldformulier Pilot Engels

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?