Voortgezet Onderwijs

Dia-groeiwijzer

De Dia-groeiwijzer is een online omgeving voor docenten, waarin alle toetsresultaten worden gerapporteerd. De resultaten worden weergegeven op leerling-, klas- en schoolniveau en vormen de start voor maatwerk en opbrengstgericht werken. De ontwikkeling van leerlingen wordt, door middel van kleurcoderingen, weergegeven in referentieniveaus. Daarbij wordt aangegeven welk niveau de leerling voor welk onderwijstype nodig heeft. 

Knipsel.PNG

Rapportages

> op leerlingniveau De groeigrafiek laat zien hoever de leerling is met de referentieniveaus en hoe de ontwikkeling verloopt ten opzichte van de streefscores.

> op klasniveau In het klassenoverzicht staan alle belangrijke toetsresultaten bij elkaar: de kleurniveaus, de behaalde referentieniveaus en de percentielscores.

> op schoolniveau De staafdiagrammen laten zien waar uw school staat ten opzichte van de landelijke percentielen.

Rapportages.png

 

Streefscores

In trendgrafieken kun je zien hoe jouw leerlingen zich in de loop van de jaren ontwikkelen. Naast referentieniveaus, geven de ontwikkelingsscores bij al onze toetsen aan hoever leerlingen zijn in hun ontwikkeling. Bovendien tonen we in de grafiek ook de streefscores voor leerlingen (het gekleurde blokje). Zo zie je meteen of jouw leerlingen op het gewenste niveau zitten. Na de volgmeting kun je zien of jouw leerlingen gegroeid zijn.

 

Deelscores

Met behulp van de deelscores kun je signaleren op welke onderdelen leerlingen zwak of juist sterk zijn. De diagnose van lezerstypen bij Diatekst Nederlands en Engels, biedt gerichte handvatten voor remediëring van zwakke lezers. Met behulp van de percentielscores A t/m E of I t/m V krijgt je zicht op het niveau van je leerlingen in vergelijking met andere leerlingen in Nederland van hetzelfde onderwijsniveau en hetzelfde leerjaar.