Over Diataal

Laat iedere leerling groeien!

Diatoetsen zijn bedoeld om formatief mee te werken. De toetsuitslag vormt het startpunt voor leren. Leerlingen zien op de Groeiwijzer hoever ze al zijn. U bespreekt met hen haalbare doelen om verder te komen op het gebied van taal en rekenen. De diagnostische toetsen laten ook zien wat hun sterke en zwakke punten zijn. Betrek leerlingen bij hun leerpoces. Zo zijn ze gemotiveerder om te leren en worden volgtoetsen ‘groeitoetsen’.

Toetsen om verder te komen

Dia-groeiwijzer biedt inzicht in de verschillende toetsresultaten op school-, klas- en leerlingniveau als basis voor gericht handelen. Met het aansluitende flexibele oefenmateriaal van Diaplus kan er goed worden ingespeeld op wat leerlingen nodig hebben. Zo kan iedere leerling groeien. 

Recht doen aan verschillen

De adaptieve toetsen sluiten aan bij het niveau van de leerlingen, niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. Daardoor krijgen leerlingen meer zelfvertrouwen en zijn ze gemotiveerd en geconcentreerd tijdens het toetsen.

In Dia-groeiwijzer worden de streefdoelen voor leerlingen bovendien in overeenstemming gebracht met hun leerpotentieel als u de Diatoetsen afneemt in combinatie met de cognitieve capaciteitentest NSCCT.  

Verantwoord toetsen

Met Diatoetsen werkt u aan een professionele cultuur waarin het gewoon is om schoolbreed naar resultaten te kijken en er met elkaar over in gesprek te gaan. Dat geeft aanknopingspunten voor het verbeteren van de leerresultaten, de pedagogische en didactische vaardigheden van de docent, en de organisatie van het onderwijs. Zo werkt u aan leeropbrengsten en verantwoord onderwijskundig beleid.

Op schoolniveau kunt u landelijke vergelijkingen maken, een betrouwbare benchmark doordat de Diatoetsen zijn ontwikkeld in onderzoek met representatieve steekproeven van voldoende omvang.

Om scholen te ondersteunen zich verder te professionaliseren op toetsgebied verzorgen wij, vanuit Diacademie, diverse workshops en trainingen.

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?