Over Diataal

Laat iedere leerling groeien

Met Diatoetsen werkt u formatief. De toetsuitslag laat zien wat de volgende stap in het leerproces van uw leerlingen moet zijn. Leerlingen zien zelf op de Dia-liniaal hoe ver ze al zijn. Dit werkt enorm motiverend. De diagnostische toetsen laten bovendien zien wat ieders sterke en zwakke punten zijn op het gebied van taal en rekenen. U bespreekt vervolgens met uw leerlingen haalbare doelen om verder te komen. Zo worden volgtoetsen ‘groeitoetsen’.

Toetsen om verder te komen. De Dia-groeiwijzer brengt de groeimogelijkheden van iedere leerling in beeld. Dit geeft richting aan de verdere ontwikkeling in de nabijgelegen zone (Vygotsky). Met het aansluitende flexibele oefenmateriaal van Diaplus kunt u goed inspelen op de individuele leerbehoeften van leerlingen. Zo laat u iedere leerling groeien.

Recht doen aan verschillen. Diatoetsen zijn adaptieve toetsen. Ze sluiten aan bij het niveau van uw leerlingen, waardoor zij zich capabel voelen om de toets te maken. Uw leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen en zijn gemotiveerd om te groeien. Als u de Diatoetsen afneemt in combinatie met de cognitieve capaciteitentest NSCCT, worden de streefdoelen in de Dia-groeiwijzer in overeenstemming gebracht met het leerpotentieel van iedere leerling.

Laat het onderwijs groeien. Met Diatoetsen werkt u aan een professionele cultuur waarin het vanzelfsprekend is om schoolbreed naar resultaten te kijken en er met elkaar over in gesprek te gaan. Dat biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van de leerresultaten, de pedagogische en didactische vaardigheden van de leraar, en de organisatie van het onderwijs. 

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?