Het Dia-LVS is goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO!

« Vorige pagina

Het Dia-LVS is goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO!

De Expertgroep Toetsen PO heeft alle Diatoetsen voor groep 6, 7 en 8 goedgekeurd. Dat betekent dat zowel Diatekst, Diacijfer, Diaspel en Diawoord geaccrediteerde en dus betrouwbare LVS-toetsen zijn. De LVS-toetsen kunnen direct worden ingezet om te voldoen aan de wettelijke verplichting tot het gebruik van een leerlingvolgsysteem.

Een school mag alleen LVS-toetsen gebruiken waarvan de kwaliteit door de Expertgroep Toetsen PO als voldoende is beoordeeld. De Expertgroep beoordeelt LVS-toetsen op verschillende criteria. Naast aspecten van een toets, zoals de betrouwbaarheid en de validiteit, worden ook de onderwijskundige en organisatorische aspecten beoordeeld. De Diatoetsen voor groep 6, 7 en 8 zijn op alle mogelijke criteria positief beoordeeld door de Expertgroep. De LVS toetsen voor groep 3 t/m 5 worden begin 2022 aangeboden ter beoordeling. We verwachten de beoordeling hiervan eind schooljaar 2021-2022.

Uit het beoordelingsrapport van EPO:

Over Diatekst
“Volgens het COTAN-beoordelingssysteem kunnen tests voor minder belangrijke beslissingen op individueel niveau, bijvoorbeeld volgtoetsen, met een betrouwbaarheid van 0.8 of hoger als goed worden geclassificeerd. De tabel laat zien dat de genoemde betrouwbaarheden daar allemaal (vaak ruim) boven zitten en de betrouwbaarheid van de volgtoetsen Diatekst 6, 7 en 8 dus goed te noemen is.”

Over Diacijfer
“De leerlingresultaten zijn op allerlei manieren te analyseren en bieden zo aanknopingspunten om mogelijke vervolgstappen te formuleren.”

Over Diaspel
“Ook is door de toetsaanbieder rekening gehouden met het moment van aanbod van bepaalde spellingsregels in diverse veelgebruikte taal-/spellingsmethodes. Door goed gebruik te maken van deze bronnen is door de toetsaanbieder gezorgd voor een evenwichtige spreiding over alle domeinen en spellingsregels passend bij de verschillende leerjaren”

Over Diawoord
“De items zijn een goede afspiegeling van het te meten doel in de verschillende meetmomenten in de verschillende jaargroepen.”

 

Kortom: Met de volgtoetsen van het Dia-LVS toets je betrouwbaar en valide het taal- en rekenniveau van iedere leerling.

Actueel
Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf up-to-date met de laatste ontwikkelingen op gebied van online toetsen.

Wil je ons volgen?